Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Skiftende sidetypografier på ulige og lige sider

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Ikon
LibreOffice kan automatisk anvende skiftende sidetypografier på lige (venstre) og ulige sider (højre) i dit dokument. Du kan for eksempel bruge sidetypografier til at vise forskellige sidehoveder og -fødder på lige og ulige sider. Den aktuelle sidetypografi vises i Statuslinjen nederst i arbejdsområdet.

For at definere skiftende sidetypografier

  1. Vælg Formater - Typografier og formatering, og klik så på ikonet Sidetypografier.
  2. I listen af sidetypografier, højreklik på "Venstre side" og vælg Modificer.
  3. Klik på fanebladet Administration.
  4. Vælg "Højre side" i feltet Næste typografi, og klik så på OK.
  5. I listen over sidetypografier, højreklik på "Højre side" og vælg Modificer.
  6. Vælg "Venstre side" i feltet Næste typografi, og klik så på OK.
  7. Gå til den første side i dit dokument, og dobbeltklik "Højre side" på listen af sidetypografier i vinduet Typografier og formatering.

For at føje et sidehoved til én af sidetypografierne, skal du vælge Indsæt - Sidehoved, og så vælge den sidetypografi, som du vil føje sidehovedet til. Skriv den tekst, som du vil bruge som sidehoved, i sidehovedets ramme.

For at føje en sidefod til én af sidetypografierne, skal du vælge Indsæt - Sidefod, og så vælge den sidetypografi, som du vil føje sidefoden til. Skriv den tekst, som du vil bruge som sidefod, i sidefodens ramme.

Tip.png Hvis du ikke vil have et sidehoved eller en sidefod på titelsiden i dit dokument, skal du anvende typografien "Første Side" til titelsiden.

For at undertrykke udskrift af tomme sider

Hvis to lige eller to ulige sider følger umiddelbart efter hinanden i dit dokument, vil Writer som standard indsætte en tom side. Du kan undertrykke disse automatisk genererede tomme sider ved udskrivning og ved eksport til PDF.

  1. Vælg Funktioner - Indstillinger - LibreOffice Writer - Udskriv.
  2. Ryd feltet Udskriv automatisk indsatte tomme sider.

Related Topics

Oprette og anvende sidetypografier

Om sidehoveder og -fødder

Dialogen Indsæt skift