Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Střídání stylů stránek na lichých a sudých stránkách

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Ikona
LibreOffice může ve vašem dokumentu použít jiné styly stránky pro sudé (levé) a liché (pravé) stránky. Je například možné použít různé styly stránky pro zobrazení různého záhlaví a zápatí na sudých a lichých stránkách. Aktuální styl stránky je zobrazen ve Stavovém řádku ve spodní části pracovního prostoru.

Nastavení střídání stylů stránky

  1. Zvolte Formát - Styly a formátování a potom klepněte na ikonu Styly stránky .
  2. V seznamu stylů klepněte pravým tlačítkem na "Levá stránka" a zvolte Upravit.
  3. Klepněte na záložku Organizátor.
  4. V poli Další styl vyberte "Pravá stránka" a klepněte na tlačítko OK.
  5. V seznamu stylů klepněte pravým tlačítkem na "Pravá stránka" a zvolte Upravit.
  6. V poli Další styl vyberte "Levá stránka" a klepněte na tlačítko OK.
  7. Přejděte na první stránku vašeho dokumentu a v seznamu stylů stránky v okně Styly a formátování poklepejte na "Pravá stránka".

Pro přidání záhlaví k určitému stylu stránky zvolte Vložit - Záhlaví a zvolte styl stránky, pro který chcete záhlaví přidat. V rámci záhlaví napište text, který chcete v záhlaví použít.

Pro přidání zápatí k určitému stylu stránky zvolte Vložit - Zápatí a zvolte styl stránky, pro který chcete zápatí přidat. V rámci zápatí napište text, který chcete v zápatí použít.

Tip.png Pokud si nepřejete mít na titulní stránce vašeho dokumentu záhlaví nebo zápatí, použijte na tuto stránku styl stránky "První stránka".

Potlačení tisku prázdných stránek

Pokud v dokumentu následují dvě sudé nebo liché stránky přímo po sobě, ve výchozím nastavení vloží aplikace Writer mezi tyto dvě stránky prázdnou stránku. Tisk nebo export do formátu PDF těchto prázdných stránek je možné potlačit.

  1. Vyberte Nástroje - Možnosti - LibreOffice Writer - Tisk.
  2. Zrušte zaškrtnutí u pole Tisknout automaticky vložené prázdné stránky.

Related Topics

Vytváření a použití stylu stránky

O záhlaví a zápatí

Dialog vkládání zalomení