Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Alternar estils de pàgina en pàgines senars i parelles

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Icona
El LibreOffice pot aplicar automàticament estils de pàgina alternats a les pàgines parelles (a l'esquerra) i a les pàgines senars (a la dreta) del document. Per exemple, podeu utilitzar els estils de pàgina per mostrar capçaleres i peus diferents a les pàgines parelles i senars. L'estil de pàgina actual es mostra a la Barra d'estat, a la part inferior de l'espai de treball.

Per configurar que els estils de pàgina alternin

  1. Trieu Format - Estils i formatació i feu clic a la icona Estils de pàgina.
  2. A la llista d'estils de pàgina, feu clic amb el botó dret a "Pàgina esquerra" i trieu Modifica.
  3. Feu clic a la pestanya Organitzador.
  4. Seleccioneu "Pàgina dreta" en el quadre Estil següent i feu clic a D'acord.
  5. A la llista d'estils de pàgina, feu clic amb el botó dret a "Pàgina dreta" i trieu Modifica.
  6. Seleccioneu "Pàgina esquerra" en el quadre Estil següent i feu clic a D'acord.
  7. Aneu a la primera pàgina del document i feu doble clic a "Pàgina dreta" a la llista d'estils de pàgina de la finestra Estils i formatació.

Per afegir una capçalera a un dels estils de pàgina, trieu Insereix - Capçalera i, a continuació, trieu l'estil de pàgina al qual vulgueu afegir la capçalera. Introduïu el text que vulgueu utilitzar com a capçalera en el marc de la capçalera.

Per afegir un peu a un dels estils de pàgina, trieu Insereix - Peu i, a continuació, trieu l'estil de pàgina al qual vulgueu afegir el peu. Escriviu el text que vulgueu utilitzar com a peu en el marc del peu.

Tip.png Apliqueu l'estil "Primera pàgina" a la pàgina de títol del document si no voleu que aquesta pàgina contingui una capçalera o un peu.

Per suprimir la impressió de pàgines buides

Si en el document apareixen dues pàgines parelles o dues pàgines senars seguides, el Writer inserirà per defecte una pàgina buida entre aquestes pàgines. Podeu suprimir aquestes pàgines buides generades de manera automàtica de la impressió i de l'exportació a PDF.

  1. Trieu Eines - Opcions - LibreOffice Writer - Imprimeix.
  2. Suprimiu la marca de selecció de la casella Imprimeix les pàgines en blanc que s'han inserit automàticament.

Related Topics

Creació i aplicació d'estils de pàgina

Quant a les capçaleres i els peus

Diàleg Insereix un salt