Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Редуване на стиловете в леви и десни страници

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Икона
LibreOffice може автоматично да прилага редуващи се стилове за страница върху четните (леви) и нечетните (десни) страници в документа. Например, можете да ползвате стилове за страници, за да визуализирате различни колонтитули в левите и в десните страници. Стилът на теущата страница се изписва в лентата за състоянието в долния край на работната площ.

За да настроите редуващи се стилове за страници

  1. Изберете Форматиране - Стилове и формати и щракнете върху иконата Стилове за страници.
  2. В списъка със стилове за страници щракнете с десния бутон върху "Лява страница" и изберете Промяна.
  3. Изберете раздела Организатор.
  4. Изберете "Дясна страница" в полето Следващ стил, после натиснете бутона OK.
  5. В списъка със стилове за страници щракнете с десния бутон върху "Дясна страница" и изберете Промяна.
  6. Изберете "Лява страница" в полето Следващ стил, после натиснете бутона OK.
  7. Преминете към първата страница от документа и щракнете двукратно върху "Дясна страница" в списъка със стилове за страници в прозореца Стилове и формати.

За да добавите долен колонтитул към някой от стиловете за страници, изберете Вмъкване - Горен колонтитул и изберете стила за страници, към който желаете да добавите колонтитула. В рамката на горния колонтитул въведете желания текст.

За да добавите долен колонтитул към някой от стиловете за страници, изберете Вмъкване - Долен колонтитул и изберете стила за страници, към който желаете да добавите колонтитула. В рамката на долния колонтитул въведете желания текст.

Tip.png Ако не желаете да има колонтитули в заглавната страница на документа, приложете върху нея стила "Първа страница".

За да подтиснете отпечатването на празни страници

Ако в документа има две четни или две нечетни страници една след друга, Writer по подразбиране вмъква празна страница. Можете да забраните отпечатването и експортирането към PDF на тези автоматични празни страници.

  1. Изберете Инструменти - Настройки - LibreOffice Writer - Печат.
  2. Махнете отметката от Отпечатване на автоматичните празни страници.

Related Topics

Създаване и прилагане на стилове за страници

Горни и долни колонтитули

Диалогов прозорец Вмъкване на разделител