Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Om sidhuvuden och sidfötter

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Sidhuvuden och sidfötter är områdena i de övre respektive nedre sidmarginalerna, där du kan lägga till text och grafik. Sidhuvuden och sidfötter läggs till i den aktuella sidformatmallen. Det sidhuvud och/eller den sidfot som du lägger till används automatiskt för alla sidor som formatmallen används för. Du kan infoga fält, t.ex. sidnummer och kapitelrubriker, i sidhuvuden och sidfötter i ett textdokument.

Note.png Sidformatmallen för den aktuella sidan visas på statuslisten.
  • Om du vill lägga till ett sidhuvud på en sida väljer du Infoga - Sidhuvud och markerar sidformatmallen för den aktuella sidan i undermenyn.
  • Om du vill lägga till en sidfot på en sida väljer du Infoga - Sidfot och markerar sidformatmallen för den aktuella sidan i undermenyn.
  • Du kan också välja Format - Sida, klicka på fliken Sidhuvud eller Sidfot och välja Sidhuvud på eller Sidfot på. Avmarkera kryssrutan Samma innehåll till höger/vänster om du vill använda olika sidhuvuden och sidfötter för udda och jämna sidor.
  • Om du vill använda olika sidhuvuden och sidfötter i dokumentet måste du lägga till dem i olika sidformatmallar, som du sedan använder för de sidor där du vill att respektive sidhuvud och sidfot ska visas.

Sidhuvuden och sidfötter i HTML dokument

En del av alternativen för sidhuvuden och sidfötter är även tillgängliga för HTML-dokument. Sidhuvuden och sidfötter stöds inte i HTML och exporteras i stället som speciell kod för att de ska kunna visas i en webbläsare. Det går bara att exportera dem i HTML-dokument om de är aktiverade i webblayoutläge. När du öppnar dokumentet i LibreOffice igen visas sidhuvuden och sidfötter liksom alla fält som du infogat som de ska.


Related Topics

Sidformatmall från markering

Definiera olika sidhuvuden och sidfötter

Infoga kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Formatera sidhuvuden och sidfötter

Sidformatmallar