Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

O glavah in nogah

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Glave in noge se nahajajo na zgornjem oz. spodnjem robu strani, kamor lahko dodajate besedilo ali grafiko. Glave in noge se dodajo trenutnemu slogu strani. Katerakoli stran, ki ima enak slog, samodejno dobi glavo ali nogo, ki jo dodate. Vstavljate lahko Polja, kot so številke strani, naslovi poglavij v glavah in nogah v dokumentu z besedilom.

Note.png Slog strani za trenutno stran se prikaže v vrstici stanja.
  • Stran dodate glavo tako, da izberete Vstavi - Glava in nato iz podmenija izberete slog trenutne strani.
  • Strani dodate nogo tako, da izberete Vstavi - Noga in nato iz podmenija izberete slog trenutne strani.
  • Izberete lahko tudi Oblika - Stran, kliknite zavihek Glava ali Noga in nato izberite Glava vključena ali Noga vključena. Počistite potrditveno polje Enaka vsebina levo/desno, če želite določiti drugačne glave in noge za lihe in sode strani.
  • Če želite v dokumentu uporabiti različne glave ali noge, jih morate dodati različnim slogom stranem in nato sloge uporabiti na straneh, na katerih želite, da se glave ali noge pojavijo.

Glave in noge v dokumentih HTML

Nekatere možnosti za glave in noge so na voljo tudi za dokumente HTML. HTML ne podpira glav in nog, zato se izvozijo skupaj s posebnimi oznakami, tako da so vidne v brskalniku. Glave in noge se izvozijo v dokumente HTML samo, če so omogočene v načinu spletne postavitve. Ko ponovno odprete dokument v LibreOffice, se glave in noge prikažejo pravilno, vključno s polji, ki ste jih vstavili.


Related Topics

Ustvarjanje sloga strani na osnovi trenutne strani

Določitev različnih glav in nog

Vstavljanje imena poglavja in številke v glavo ali nogo

Oblikovanje glav in nog

Slogi strani