Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Główki i stopki

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Główki i stopki są obszarami na górnych i dolnych marginesach każdej strony, które mogą zawierać tekst i grafikę. Główki i stopki są dodawane do bieżącego stylu strony. Każda strona korzystająca z tego samego stylu automatycznie pobiera dodaną główkę lub stopkę. W główkach i stopkach umieszczonych w dokumencie tekstowym można wstawiać Pola, takie jak numery stron i nagłówki rozdziałów.

Note.png Styl bieżącej strony jest wyświetlany na pasku stanu.
  • Aby dodać nagłówek do strony, wybierz polecenie Wstaw - Główka, a następnie wybierz z podmenu styl dla bieżącej strony.
  • Aby dodać stopkę do strony, wybierz polecenie Wstaw - Stopka, a następnie wybierz z podmenu styl dla bieżącej strony.
  • Można także wybrać opcję Format - Strona, kliknąć kartę Główka lub Stopka i wybrać opcję Włącz główkę lub Włącz stopkę. Aby zdefiniować inne główki i stopki dla stron parzystych i nieparzystych, usuń zaznaczenie pola wyboru Ta sama zawartość na stronie parzystej/nieparzystej.
  • Aby użyć innych główek lub stopek w dokumencie, należy dodać je do różnych stylów strony, a następnie zastosować te style do stron, na których mają być umieszczone główki lub stopki.

Główki i stopki w dokumentach HTML

Niektóre opcje główek i stopek są dostępne także w dokumentach HTML. Główki i stopki nie są obsługiwane przez standard HTML, dlatego też są eksportowane w postaci specjalnych znaczników, które są widoczne w przeglądarce. Główki i stopki są eksportowane tylko w takich dokumentach HTML, w których można aktywować tryb układu strony www. Po ponownym otwarciu dokumentu w programie LibreOffice główki i stopki są wyświetlane prawidłowo wraz ze wstawionymi do nich polami.


Related Topics

Tworzenie stylu strony w oparciu o bieżącą stronę

Definiowanie innych główek i stopek

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

Formatowanie główek i stopek

Style strony