Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Om topp- og bunntekster

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Topp- og bunntekster er områder i de øverste og nederste sidemargene der du kan legge til tekst eller bilder. Topp- og bunntekster blir lagt til den gjeldende sidestilen. Alle sider som bruker den samme stilen får automatisk den topp- eller bunnteksten du legger til. Du kan sette inn felt, som for eksempel sidetall og kapitteloverskrifter, i topp- og bunntekstene i et tekstdokument.

Note.png Sidestilen på den gjeldende sida vises på statuslinja.
  • For å legge til en topptekst på en side, velg Sett inn → Topptekst, og velg sidestilen på den gjeldende siden fra undermenyen.
  • For å legge til en bunntekst på en side, velg Sett inn → Bunntekst, og velg sidestilen på den gjeldende siden fra undermenyen.
  • Du kan også velge Format → Side, trykke på fanen Topptekst eller Bunntekst, og så velge Vis topptekst eller Vis bunntekst. Fjern avkryssinga for Samme innhold venstre/høyre hvis du vil ha ulike topp- og bunntekster på par- og oddetallssider.
  • For å bruke ulike topp- eller bunntekster i dokumentet, kan du legge de til ulike sidestilene, og deretter bruke de ulike stilene på de sidene du vil ha topp- eller bunntekster på.

Topp- og bunntekster i HTML-dokumenter

Noen av topptekst- og bunntekstinnstillingene er også tilgjengelige for HTML-dokumenter. Topp- og bunntekster støttes ikke av HTML, og blir i stedet eksporterte med spesielle tagger, så de kan vises i en nettleser. Topp- og bunntekster blir bare eksporterte til HTML-dokument hvis de er tatt i bruk i vevoppsett. Når du åpner dokumentet i LibreOffice igjen blir topp- og bunntekstene vist på rett måte. Det blir også eventuelle felt du har satt inn i dem.


Related Topics

Lage en sidestil basert på den gjeldende siden

Lage ulike topp- og bunntekster

Sette inn kapittelnavn og -nummer i en topp- eller bunntekst

Formatere topp- og bunntekster

Sidestiler