Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Om sidehoveder og -fødder

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Sidehoveder og -fødder er områder i de øverste og nederste sidemargener, hvor du kan tilføje tekst eller grafik. Sidehoveder og -fødder bliver føjet til den aktuelle sidetypografi. Enhver side, som bruger den samme typografi modtager automatisk det sidehoved eller den sidefod, som du tilføjer. Du kan indsætte Felter, såsom sidetal og kapiteloverskrifter, i sidehoveder og -fødder i et tekstdokument.

Note.png Sidetypografien for den aktuelle side vises i Statuslinjen.
  • For at tilføje et sidehoved til en side, vælg Indsæt - Sidehoved, og vælg så sidetypografien for den aktuelle side fra undermenuen.
  • For at tilføje en sidefod til en side, vælg Indsæt - Sidefod, og vælg så sidetypografien for den aktuelle side fra undermenuen.
  • Du kan også vælge Formater - Side, klikke på fanebladet Sidehoved eller Sidefod, og så vælge Aktiver sidehoved eller Aktiver sidefod. Ryd afkrydsningsfeltet Ens indhold venstre/højre, hvis du vil angive forskellige sidehoveder og sidefødder til lige og ulige sider.
  • For at bruge forskellige sidehoveder eller -fødder i dit dokument, skal du føje dem til forskellige Sidetypografier, og derefter anvende typografierne på de sider, hvor du ønsker at sidehovedet eller -foden skal vises.

Sidehoveder og -fødder i HTML-dokumenter

Nogle af sidehoved- og sidefodsindstillingerne er også tilgængelige for HTML-dokumenter. Sidehoveder og -fødder er ikke understøttet af HTML og bliver i stedet eksporteret med specielle mærker, så de kan ses i en browser. Sidehoveder og -fødder bliver kun eksporteret i HTML-dokumenter, hvis de er aktiveret i Weblayout. Når du genåbner dokumentet i LibreOffice, vil sidehoveder og -fødder vises korrekt, inklusiv felter som du indsatte.


Related Topics

Oprettelse af en sidetypografi baseret på den aktuelle side

Angivelse af forskellige sidehoveder og -fødder

Indsættelse af et kapitelnavn og -værdi i et sidehoved eller en sidefod

Formatering af sidehoveder eller sidefødder

Sidetypografier