Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

O záhlaví a zápatí

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Záhlaví a zápatí jsou oblasti při horním a dolním okraji stránky, kam je možné vložit text nebo obrázky. Záhlaví a zápatí budou přidány k aktuálnímu stylu stránky. Každá stránka, která používá stejný styl stránky, bude mít automaticky i záhlaví nebo zápatí, které jste vložili. Do záhlaví nebo zápatí v textovém dokumentu je možné vkládat Pole, například čísla stránek a nadpisy kapitol.

Note.png Styl stránky pro aktuální stránku je zobrazen ve stavovém řádku.
  • Pro přidání záhlaví ke stránce zvolte Vložit - Záhlaví a z podnabídky vyberte styl stránky pro danou stránku.
  • Pro přidání zápatí ke stránce zvolte Vložit - Zápatí a z podnabídky vyberte styl stránky pro danou stránku.
  • Můžete také zvolit Formát - Stránka, klepnout na záložku Záhlaví nebo Zápatí a poté vybrat Záhlaví zapnuto nebo Zápatí zapnuto. Pokud chcete mít různá záhlaví a zápatí pro sudé a liché stránky, odškrtněte pole Stejný obsah vlevo/vpravo.
  • Pro použití rozdílných záhlaví nebo zápatí ve vašem dokumentu je nutné definovat různé Styly stránky a tyto styly použít na ty stránky, na kterých chcete mít záhlaví nebo zápatí.

Záhlaví a zápatí v dokumentech HTML

Některé volby pro záhlaví a zápatí jsou dostupné i pro dokumenty HTML. HTML nepodporuje záhlaví ani zápatí, aby mohla být zobrazena v prohlížeči, jsou proto exportována pomocí speciálních značek. Záhlaví a zápatí jsou exportovány pouze tehdy, jsou-li povoleny v režimu Vzhled webu. Pokud dokument otevřete v LibreOffice znovu, záhlaví a zápatí budou zobrazeny správně, včetně polí, která jste do nich vložili.


Related Topics

Vytvoření stylu stránky založeného na aktuální stránce

Definování různých záhlaví a zápatí

Vložení názvu a čísla kapitoly do záhlaví nebo zápatí

Formátování záhlaví a zápatí

Styly stránek