Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Quant a les capçaleres i els peus

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Les capçaleres i els peus són àrees dels marges superior i inferior de la pàgina on podeu afegir text o gràfics. Les capçaleres i els peus s'afegeixen a l'estil de pàgina actual. Qualsevol pàgina que utilitzi el mateix estil rebrà automàticament la capçalera o el peu que afegiu. Podeu inserir camps, com ara números de pàgina i encapçalaments de capítol, a les capçaleres i els peus d'un document de text.

Note.png L'estil de pàgina per a la pàgina actual es mostra a la Barra d'estat.
  • Per afegir una capçalera a una pàgina, trieu Insereix - Capçalera i seleccioneu l'estil de pàgina per a la pàgina actual des del submenú.
  • Per afegir un peu a una pàgina, trieu Insereix - Peu i seleccioneu l'estil de pàgina per a la pàgina actual des del submenú.
  • També podeu triar Format - Pàgina, fer clic a les pestanyes Capçalera o Peu de pàgina i seleccionar Activa la capçalera o Activa el peu de pàgina. Desactiveu la casella de selecció El mateix contingut esquerra/dreta si voleu definir capçaleres i peus de pàgina diferents per a les pàgines parelles i senars.
  • Per utilitzar capçaleres o peus diferents en el document, els heu d'afegir a estils de pàgina diferents i a continuació heu d'aplicar els estils a les pàgines on vulgueu que apareguin les capçaleres o els peus.

Capçaleres i peus en documents HTML

Algunes de les opcions per a les capçaleres i els peus també estan disponibles per als documents HTML. Les capçaleres i els peus no són compatibles amb el llenguatge HTML, per la qual cosa s'exporten amb unes etiquetes especials que permeten visualitzar-les en els navegadors. Les capçaleres i els peus només s'exporten als documents HTML si estan habilitats en el mode de format web. Quan torneu a obrir el document amb el LibreOffice, les capçaleres i els peus es visualitzaran correctament, inclosos els camps que hàgiu inserit.


Related Topics

Creació d'un estil de pàgina basat en la pàgina actual

Definició de capçaleres i peus diferents

Inserció del nom i del número de capítol en una capçalera o en un peu

Formatació de capçaleres i peus

Estils de pàgina