Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Горни и долни колонтитули

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Горните и долни колонтитули са области съответно в горното и долното бяло поле на страницата, в които можете да добавяте текст или графика. Колонтитулите се включват в текущия стил на страницата. Всички страници, ползващи същия стил, автоматично получават добавените от вас колонтитули. В колонтитулите на текстовите документи можете да вмъквате полета, например номера на страници и заглавия на глави.

Note.png Стилът на текущата страница се показва в лентата на състоянието.
  • За да добавите горен колонтитул в страница, изберете Вмъкване - Горен колонтитул, след което изберете стила на текущата страница от подменюто.
  • За да добавите долен колонтитул в страница, изберете Вмъкване - Долен колонтитул, след което изберете стила на текущата страница от подменюто.
  • Също така можете да изберете Форматиране - Страница, да отворите раздела Горен колонтитул или Долен колонтитул и да отметнете полето съответно Горен колонтитул или Долен колонтитул. Премахнете отметката от полето Еднакъв отляво и отдясно, ако желаете да дефинирате различни колонтитули за четните и нечетните страници.
  • За да използвате различни колонтитули в документа, трябва да ги включите в различни стилове за страници, след което да приложите стиловете върху страниците, в които желаете да се показват колонтитулите.

Колонтитули в документи на HTML

Някои от настройките за колонтитули са достъпни и за документи на HTML. Колонтитулите не се поддържат в HTML и вместо тях се експортират специални етикети, така че да могат да се изобразяват в браузър. Колонтитулите се експортират в документи на HTML само ако са разрешени в режим "Оформление за WWW". Когато отворите отново документа в LibreOffice, колонтитулите се показват правилно, включително евентуално вмъкнатите от вас полета.


Related Topics

Създаване на стил за страници, базиран на текущата страница

Дефиниране на различни колонтитули

Вмъкване на име и номер на глава в колонтитул

Форматиране на колонтитули

Стилове за страници