Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Definiera inramningar för tabeller och tabellceller

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Ställa in en fördefinierad inramningsstil

 1. Markera de tabellceller som du vill ändra.
 2. Klicka på ikonen Inramning på ikonraden Tabell (Writer) eller raden Linje och fyllning så att fönstret Inramning öppnas.
 3. Klicka på en av de fördefinierade inramningsstilarna.

  Den markerade stilen läggs till i den aktuella inramningsstilen för tabellcellerna. Markera den tomma inramningsstilen längst upp till vänster i fönstret Inramning om du vill avmarkera alla inramningsstilar.

Ställa in en egen inramningsstil

 1. Markera de tabellceller som du vill ändra.
 2. Välj Tabell - Tabellegenskaper - Inramning (Writer) eller Format - Celler - Inramning (Calc).
 3. I området Användardefinierad markerar du kanterna som du vill ska visas i en vanlig layout. Klicka på en kant i förhandsgranskningen om du vill växla till markeringen.
 4. Om du markerar mer än en rad eller kolumn kan du ändra linjerna mellan raderna eller kolumnerna. Du kan välja avgränsningslinjer i området Användardefinierad.
 5. Markera en linjestil och färg för den markerade inramningsstilen i området Linje. De här inställningarna gäller alla inramningslinjer som ingår i den markerade inramningsstilen.
 6. Upprepa de sista två stegen för varje inramningskant.
 7. Markera avståndet mellan inramningslinjerna och sidinnehållet i området Avstånd till innehåll.
 8. Klicka på OK om du vill använda ändringarna.

Related Topics

When in Writer: Definiera inramningar för objekt

Definiera inramningar för sidor

Definiera inramningar för stycken