Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Definiowanie krawędzi tabel i komórek tabel

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Ustawianie predefiniowanych stylów krawędzi

 1. Zaznacz komórki tabeli, które chcesz zmodyfikować.
 2. Kliknij ikonę Krawędzie na pasku narzędzi Tabela (Writer) lub Formatowanie. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Krawędzie.
 3. Wybierz jeden z predefiniowanych stylów krawędzi.

  Spowoduje to dodanie wybranego stylu do bieżącego stylu krawędzi komórek tabeli. Aby usunąć wszystkie style krawędzi, należy wybrać pusty styl krawędzi w lewej górnej części okna Krawędzie.

Dostosowywanie stylu krawędzi

 1. Zaznacz komórki tabeli, które chcesz zmodyfikować.
 2. Wybierz Tabela - Właściwości tabeli - Krawędzie (Writer) lub Format - Komórki - Krawędzie (Calc).
 3. W Użytkowniku wybierz brzeg/brzegi które mają wystąpić wspólnie. Kliknij na wybranym w okienku podglądu brzegu aby go zaznaczyć.
 4. Jeśli wybrano więcej niż jeden wiersz lub kolumnę, można zmienić linie środkowe pomiędzy wierszami i kolumnami. Wybierz środkowe znaczniki w sekcji Użytkownika.
 5. Wybierz styl linii oraz kolor dla wybranego stylu krawędzi w obszarze Linia. Ustawienie te zostaną zastosowane do wszystkich linii krawędzi zawartych w wybranym stylu.
 6. Powtórz ostatnie dwa kroki dla każdego z boków krawędzi.
 7. Wybierz odstęp między linią krawędzi a zawartością strony w Odstęp od zawartości.
 8. Kliknij OK aby zastosować zmiany.

Related Topics

When in Writer: Definiowanie krawędzi obiektów

Definiowanie krawędzi stron

Definiowanie obramowań akapitów