Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Velge kantlinjer for tabeller og celler i tabeller

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Angi en innebygget kantlinjestil

 1. Velg cellene du vil endre.
 2. Trykk på Kantlinjer i verktøylinja Tabell (i Writer) eller verktøylinja Linje og fyll for å åpne vinduet Kantlinjer.
 3. Trykk på en av de forhåndsvalgte kantlinjestilene.

  Dette legger til den valgte stilen til den gjeldende kantlinjestilen for cellene. Velg den tomme kantlinjestilen øverst til venstre i vinduet Kantlinjer, hvis du vil fjerne alle kantlinjestiler.

Angi en tilpasset kantlinjestil

 1. Velg cellene du vil endre.
 2. Velg Tabell → Tabellegenskaper → Kantlinjer (Writer) eller Format → Celler → Kantlinjer (Calc).
 3. I Selvvalgt velges kanten(e) du vil vise i et vanlig oppsett. Klikk på en av kantene i forhåndsvisningen for å velge den eller velge den bort.
 4. If you select more than one row or column, you can change the middle lines between rows or columns. Select the middle markers in the User-defined area.
 5. Velg en linjestil og en farge for den valgte kantlinjestilen i Linje. Disse innstillingene brukes på alle kantlinjer som tilhører den valgte stilen.
 6. Gjenta de to siste stegene for hver kantlinje.
 7. Velg avstanden mellom kantlinjene og innholdet på siden, under Avstand til innholdet.
 8. Velg OK for å bruke endringene.

Related Topics

When in Writer: Angi kantlinjer for objekter

Lage kantstiler for sider

Angi kantlinjer for avsnitt