Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Definició de vores per a taules i cel·les d'una taula

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Establiment d'un estil de vora predefinit

 1. Seleccioneu les cel·les de la taula que voleu modificar.
 2. Feu clic a la icona Vores a la barra d'eines Taula (Writer) o a la barra Formatació per obrir la finestra Vores.
 3. Feu clic en un dels estils de vora predefinits.

  Això afegeix l'estil seleccionat a l'estil de vora actual de les cel·les de la taula. Seleccioneu un estil de vora en blanc a la part superior esquerra de la finestra Vores per esborrar tots els estils de vora.

Establiment d'un estil de vora personalitzat

 1. Seleccioneu les cel·les de la taula que voleu modificar.
 2. Trieu Taula - Propietats de la taula - Vores (Writer) o Format - Cel·les - Vores (Calc).
 3. A l'àrea Definit per l'usuari, seleccioneu les vores que voleu que apareguin en un format comú. Feu clic en una vora de la previsualització per canviar la selecció d'una vora.
 4. Si seleccioneu més d'una fila o columna, podeu canviar les línies centrals entre files o columnes. Seleccioneu els marcadors centrals a l'àrea Definit per l'usuari.
 5. Seleccioneu un estil i un color de línia per a l'estil de vora seleccionat a l'àrea Línia. Aquests paràmetres s'apliquen a totes les línies de vora incloses en l'estil de vora seleccionat.
 6. Repetiu els dos últims passos per a cada extrem de vora.
 7. Seleccioneu la distància entre les línies de la vora i el contingut de la pàgina a l'àrea Espaiat al contingut.
 8. Feu clic a D'acord per aplicar els canvis.

Related Topics

When in Writer: Definició de vores per a objectes

Definició de vores per a pàgines

Definició de vores de paràgrafs