Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Задаване на кантове за таблици и клетки от таблици

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Използване на готов стил за кантове

 1. Изберете табличните клетки, които желаете да промените.
 2. Щракнете върху иконата Кантове в лентата Таблица (Writer) или лентата Линия и запълване, за да отворите прозореца Кантове.
 3. Щракнете върху някоя от готовите комбинации от кантове.

  Така ще добавите избраната комбинация към текущите кантове на клетките. Изберете празния стил за кантове горе вляво в прозореца Кантове, за да изчистите всички кантове.

Използване на готов стил за кантове

 1. Изберете табличните клетки, които желаете да промените.
 2. Изберете Таблица - Свойства на таблица - Кантове (Writer) или Форматиране - Клетки - Кантове (Calc).
 3. В областта Потребителско изберете кантовете, които желаете да присъстват в оформлението. Щракнете върху ръб в мострата, за да превключите избора на съответния кант.
 4. Ако сте избрали няколко редове или колони, можете да промените средните линии между редовете или колоните. Изберете средните маркери в областта Потребителско.
 5. Изберете стил на линията и цвят за избрания стил кантове в областта Линия. Тези настройки важат за всички кантове, включени в избрания стил.
 6. Повторете последните две стъпки за всеки отделен кант.
 7. Изберете разстоянието между линиите на кантовете и съдържанието на страницата в областта Разстояние до съдържанието.
 8. Щракнете върху OK, за да приложите промените.

Related Topics

When in Writer: Дефиниране на кантове за обекти

Задаване на кантове за страници

Задаване на кантове за абзаци