Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Definiera inramningar för stycken

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Ställa in en fördefinierad inramningsstil

 1. Placera markören i stycket som du vill definiera en inramning för.
 2. Välj Format - Stycke - Inramning.
 3. Markera en av standardinramningsstilarna i området Standard.
 4. Markera en linjestil och färg för den markerade inramningsstilen i området Linje. De här inställningarna gäller alla inramningslinjer som ingår i den markerade inramningsstilen.
 5. Markera avståndet mellan inramningslinjerna och sidinnehållet i området Avstånd till innehåll. Du kan ändra avståndet till kanter som har en definierad inramningslinje.
 6. Klicka på OK om du vill använda ändringarna.

Ställa in en egen inramningsstil

 1. Välj Format - Stycke - Inramning.
 2. I området Användardefinierad markerar du kanterna som du vill ska visas i en vanlig layout. Klicka på en kant i förhandsgranskningen om du vill växla till markeringen.
 3. Markera en linjestil och färg för den markerade inramningsstilen i området Linje. De här inställningarna gäller alla inramningslinjer som ingår i den markerade inramningsstilen.
 4. Upprepa de sista två stegen för varje inramningskant.
 5. Markera avståndet mellan inramningslinjerna och sidinnehållet i området Avstånd till innehåll. Du kan ändra avståndet till kanter som har en definierad inramningslinje.
 6. Klicka på OK om du vill använda ändringarna.

Related Topics

When in Writer: Definiera inramningar för sidor

Definiera inramningar för objekt

Definiera inramningar för tabeller och tabellceller