Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Določanje obrob za odstavke

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Nastavljanje vnaprej določenega sloga obrobe

 1. Postavite kazalko v odstavek, za katerega želite določiti obrobo.
 2. Izberite Oblika - Odstavek - Obrobe.
 3. V območju Privzeto izberite enega izmed privzetih slogov obrob.
 4. V območju Črta izberite slog črte in barvo za izbrani slog obrobe. Te spremembe se nanašajo na vse črte obrob, ki so vključene v izbrani slog obrobe.
 5. V področju Razmik do vsebine izberite razdaljo med obrobami in vsebino strani. Spremenite lahko samo razdaljo do robov, ki imajo določeno obrobo.
 6. Kliknite V redu za uveljavitev sprememb.

Nastavljanje sloga obrobe po meri

 1. Izberite Oblika - Odstavek - Obrobe.
 2. V območju Uporabniško določeno izberite rob ali robove, ki jih želite videti v skupni postavitvi. Kliknite rob v predogledu, da vključite ali izključite ta rob.
 3. V območju Črta izberite slog črte in barvo za izbrani slog obrobe. Te spremembe se nanašajo na vse črte obrob, ki so vključene v izbrani slog obrobe.
 4. Ponovite zadnja koraka za vsak rob obrobe.
 5. V področju Razmik do vsebine izberite razdaljo med obrobami in vsebino strani. Spremenite lahko samo razdaljo do robov, ki imajo določeno obrobo.
 6. Kliknite V redu za uveljavitev sprememb.

Related Topics

When in Writer: Določanje obrob za strani

Določanje obrob za predmete

Določanje obrob za tabele in celice v tabelah