Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Definiowanie obramowań akapitów

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Ustawianie predefiniowanych stylów krawędzi

 1. Umieść kursor w akapicie, dla którego chcesz zdefiniować krawędź.
 2. Wybierz Format - Akapit - Krawędzie.
 3. W obszarze Domyślne wybierz jeden z domyślnych stylów krawędzi.
 4. Wybierz styl linii oraz kolor dla wybranego stylu krawędzi w obszarze Linia. Ustawienie te zostaną zastosowane do wszystkich linii krawędzi zawartych w wybranym stylu.
 5. Wybierz odstęp między linią krawędzi a zawartością strony w Odstęp od zawartości. Można tylko zmieniać odległości od krawędzi, dla których zdefiniowano obramowanie.
 6. Kliknij OK aby zastosować zmiany.

Dostosowywanie stylu krawędzi

 1. Wybierz Format - Akapit - Krawędzie.
 2. W Użytkowniku wybierz brzeg/brzegi które mają wystąpić wspólnie. Kliknij na wybranym w okienku podglądu brzegu aby go zaznaczyć.
 3. Wybierz styl linii oraz kolor dla wybranego stylu krawędzi w obszarze Linia. Ustawienie te zostaną zastosowane do wszystkich linii krawędzi zawartych w wybranym stylu.
 4. Powtórz ostatnie dwa kroki dla każdego z boków krawędzi.
 5. Wybierz odstęp między linią krawędzi a zawartością strony w Odstęp od zawartości. Można tylko zmieniać odległości od krawędzi, dla których zdefiniowano obramowanie.
 6. Kliknij OK aby zastosować zmiany.

Related Topics

When in Writer: Definiowanie krawędzi stron

Definiowanie krawędzi obiektów

Definiowanie krawędzi i komórek tabel