Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Randen voor alinea's definiëren

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Een vooraf gedefinieerde randstijl instellen

 1. Plaats de cursor in de alinea waarvoor u een rand wilt definiëren.
 2. Kies Opmaak - Alinea - Randen.
 3. Selecteer één van de standaardrandstijlen in het gebied Standaard.
 4. Selecteer een lijnstijl en kleur voor de geselecteerde randstijl in het gebied Lijn. Deze instellingen zijn van toepassing op alle randlijnen die in de geselecteerde randstijl zijn opgenomen.
 5. Selecteer de afstand tussen de randlijnen en de pagina-inhoud in het gebied Afstand tot inhoud. U kunt de afstanden van randen alleen wijzigen wanneer er een randlijn voor een rand is gedefinieerd.
 6. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.

Een aangepaste randstijl instellen

 1. Kies Opmaak - Alinea - Randen.
 2. Selecteer in het gebied Gebruikergedefinieerd de rand(en) die u in een algemene lay-out wilt laten verschijnen. Klik in het voorbeeldvenster op een rand om de selectie van een rand te wijzigen.
 3. Selecteer een lijnstijl en kleur voor de geselecteerde randstijl in het gebied Lijn. Deze instellingen zijn van toepassing op alle randlijnen die in de geselecteerde randstijl zijn opgenomen.
 4. Herhaal de laatste twee stappen voor elke rand.
 5. Selecteer de afstand tussen de randlijnen en de pagina-inhoud in het gebied Afstand tot inhoud. U kunt de afstanden van randen alleen wijzigen wanneer er een randlijn voor een rand is gedefinieerd.
 6. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.

Related Topics

When in Writer: Randen voor pagina's definiëren

Randen voor objecten definiëren

Randen voor tabellen en tabelcellen definiëren