Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Velge kantlinjer for avsnitt

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Angi en innebygget kantlinjestil

 1. Sett skrivemerket i avsnittet du vil velge en kantlinje for.
 2. Velg Format → Avsnitt → Kantlinjer.
 3. Velg en av standardstilene for kantlinjer under Standard.
 4. Velg en linjestil og en farge for den valgte kantlinjestilen i Linje. Disse innstillingene brukes på alle kantlinjer som tilhører den valgte stilen.
 5. Velg avstanden mellom kantlinjene og sideinnholdet i Avstand til innholdet. Du kan bare endre avstand til kanter som har en angitt kantlinje.
 6. Velg OK for å bruke endringene.

Angi en tilpasset kantlinjestil

 1. Velg Format → Avsnitt → Kantlinjer.
 2. I Selvvalgt velges kanten(e) du vil vise i et vanlig oppsett. Klikk på en av kantene i forhåndsvisningen for å velge den eller velge den bort.
 3. Velg en linjestil og en farge for den valgte kantlinjestilen i Linje. Disse innstillingene brukes på alle kantlinjer som tilhører den valgte stilen.
 4. Gjenta de to siste stegene for hver kantlinje.
 5. Velg avstanden mellom kantlinjene og sideinnholdet i Avstand til innholdet. Du kan bare endre avstand til kanter som har en angitt kantlinje.
 6. Velg OK for å bruke endringene.

Related Topics

When in Writer: Lage kantstiler for sider

Angi kantlinjer for objekter

Defining Borders for Tables and Table Cells