Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Definere rammer om afsnit

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Indstilling af en foruddefineret kanttype

 1. Placer markøren i afsnittet hvor du vil definere en ramme.
 2. Vælg Formater - Afsnit - Kanter.
 3. Vælg en af standard kanttypografierne i området Standard.
 4. Vælg en stregtype og farve for den valgte kanttype i området Streg. Disse indstillinger gælder for alle kantlinjer, som er inkluderet i den valgte kanttype.
 5. Vælg afstanden imellem rammelinjerne og sideindholdet i området Afstand til indhold. Du kan kun ændre afstande til kanter, som har en rammelinje defineret.
 6. Klik på OK for at anvende ændringerne.

Indstilling af en tilpasset kanttype

 1. Vælg Formater - Afsnit - Kanter.
 2. I området Brugerdefineret skal du vælge de kanter, som du ønsker, der skal optræde i et almindeligt layout. Klik på en kant i forhåndsvisningen for at skifte valget af en kant.
 3. Vælg en stregtype og farve for den valgte kanttype i området Streg. Disse indstillinger gælder for alle kantlinjer, som er inkluderet i den valgte kanttype.
 4. Gentag de sidste to trin for hver kant i rammen.
 5. Vælg afstanden imellem rammelinjerne og sideindholdet i området Afstand til indhold. Du kan kun ændre afstande til kanter, som har en rammelinje defineret.
 6. Klik på OK for at anvende ændringerne.

Related Topics

When in Writer: Definere kanter for sider

Definere kanter for objekter

Definere kanter for tabeller og tabelceller