Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Nastavení ohraničení odstavců

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Použití přednastaveného stylu ohraničení

 1. Umístěte kurzor do odstavce, pro který chcete nastavit ohraničení.
 2. Zvolte Formát - Odstavec - Ohraničení.
 3. V části Výchozí vyberte některý z výchozích stylů ohraničení.
 4. V oblasti Čára zvolte styl čáry a barvu pro vybrané ohraničení. Toto nastavení se použije pro všechny označené hrany.
 5. V oblasti Vzdálenost k obsahu určete mezeru mezi ohraničením a textem. Je možné změnit jen vzdálenost ke stranám, které mají určené ohraničení.
 6. Klepnutím na OK potvrdíte změny.

Použití vlastního stylu ohraničení

 1. Zvolte Formát - Odstavec - Ohraničení.
 2. V oblasti Uživatelem definované vyberte okraje, které se mají zobrazit. Klepnutím na hranu v náhledu přepnete výběr okraje. Pokud podržíte klávesu Shift, je možné označit více hran.
 3. V oblasti Čára zvolte styl čáry a barvu pro vybrané ohraničení. Toto nastavení se použije pro všechny označené hrany.
 4. Poslední dva kroky zopakujte pro všechny hrany.
 5. V oblasti Vzdálenost k obsahu určete mezeru mezi ohraničením a textem. Je možné změnit jen vzdálenost ke stranám, které mají určené ohraničení.
 6. Klepnutím na OK potvrdíte změny.

Related Topics

When in Writer: Definice ohraničení pro stránky

Určení ohraničení objektů

Nastavení ohraničení tabulek a buněk