Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Definició de vores de paràgrafs

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Establiment d'un estil de vora predefinit

 1. Col·loqueu el cursor al paràgraf per al qual voleu definir una vora.
 2. Trieu Format - Paràgraf - Vores.
 3. Seleccioneu un dels estils de vora per defecte a l'àrea Per defecte.
 4. Seleccioneu un estil i un color de línia per a l'estil de vora seleccionat a l'àrea Línia. Aquests paràmetres s'apliquen a totes les línies de vora incloses en l'estil de vora seleccionat.
 5. Seleccioneu la distància entre les línies de la vora i el contingut de la pàgina a l'àrea Espaiat al contingut. Només podeu canviar les distàncies a les vores que tenen la línia de vora definida.
 6. Feu clic a D'acord per aplicar els canvis.

Establiment d'un estil de vora personalitzat

 1. Trieu Format - Paràgraf - Vores.
 2. A l'àrea Definit per l'usuari, seleccioneu les vores que voleu que apareguin en un format comú. Feu clic en una vora de la previsualització per canviar la selecció d'una vora.
 3. Seleccioneu un estil i un color de línia per a l'estil de vora seleccionat a l'àrea Línia. Aquests paràmetres s'apliquen a totes les línies de vora incloses en l'estil de vora seleccionat.
 4. Repetiu els dos últims passos per a cada extrem de vora.
 5. Seleccioneu la distància entre les línies de la vora i el contingut de la pàgina a l'àrea Espaiat al contingut. Només podeu canviar les distàncies a les vores que tenen la línia de vora definida.
 6. Feu clic a D'acord per aplicar els canvis.

Related Topics

When in Writer: Definició de vores per a pàgines

Definició de vores per a objectes

Definició de vores per a taules i cel·les d'una taula