Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Задаване на кантове за абзаци

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Използване на готов стил за кантове

 1. Поставете курсора в абзаца, за който желаете да зададете кантове.
 2. Изберете Форматиране - Абзац - Кантове.
 3. Изберете някой от стандартните стилове за кантове в областта По подразбиране.
 4. Изберете стил на линията и цвят за избрания стил кантове в областта Линия. Тези настройки важат за всички кантове, включени в избрания стил.
 5. Изберете разстоянието между линиите на кантовете и съдържанието на страницата в областта Разстояние до съдържанието. Можете да променяте само разстоянието до ръбове, за които е зададен кант.
 6. Щракнете върху OK, за да приложите промените.

Използване на готов стил за кантове

 1. Изберете Форматиране - Абзац - Кантове.
 2. В областта Потребителско изберете кантовете, които желаете да присъстват в оформлението. Щракнете върху ръб в мострата, за да превключите избора на съответния кант.
 3. Изберете стил на линията и цвят за избрания стил кантове в областта Линия. Тези настройки важат за всички кантове, включени в избрания стил.
 4. Повторете последните две стъпки за всеки отделен кант.
 5. Изберете разстоянието между линиите на кантовете и съдържанието на страницата в областта Разстояние до съдържанието. Можете да променяте само разстоянието до ръбове, за които е зададен кант.
 6. Щракнете върху OK, за да приложите промените.

Related Topics

When in Writer: Задаване на кантове за страници

Дефиниране на кантове за обекти

Задаване на кантове за таблици и клетки от таблици