Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Viền

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Đặt các tùy chọn viền về những đối tượng đã chọn trong mô-đun Writer hay Calc.

Trong Writer hay Calc, bạn có thể ghi rõ vị trí, kích cỡ và kích cỡ của viền.When in Writer: Trong LibreOffice Writer, bạn có thể thêm viền vào trang, khung, đồ họa, bảng, đoạn văn và đối tượng nhúng.

(tất cả các tùy chọn chỉ hoạt động trong Writer hay Calc)

Chọn lệnh Định dạng > Đoạn văn > (thẻ) Viền

Chọn lệnh Định dạng > Ảnh > (thẻ) Viền

Chọn thẻ Định dạng > Khung/Đối tượng > Viền

Chọn lệnh Định dạng > Trang > (thẻ) Viền

Chọn lệnh Định dạng > Kiểu dáng và Định dạng, sau đó mở trình đơn ngữ cảnh của mục nhập và chọn lệnh Sửa/Mới > (thẻ) Viền

Chọn lệnh Định dạng > Trang > (nút) Nhiều

Chọn lệnh Định dạng > Trang > (nút) Nhiều

When in Calc: Chọn lệnh Định dạng > Ô > (thẻ) Viền

When in Writer:

Tip.png Để sửa đổi viền của toàn bảng, để con trỏ vào ô bảng, nhấn-phải, chọn mục Bảng, sau đó nhấn vào thẻ Viền. Để sửa đổi viền của một ô bảng, lựa chọn ô đó, chọn mục Bảng, sau đó nhấn vào thẻ Viền.

Viền tự xác định trong tài liệu văn bản

When in Calc: Viền do người dùng định nghĩa cho các ô

Bố trí đường

Select a predefined border style to apply.

Trong bảng hay bảng tính, bạn cũng có thể thêm hay gỡ bỏ viền đã xác định sẵn. Hãy dùng biểu tượng Viền trên thanh Bảng.

Biểu tượng trên thanh Định dạng :

Biểu tượng
Viền

Đường

Nhấn vào kiểu dáng viền bạn muốn áp dụng. Kiểu dáng này được áp dụng cho những viền được chọn trong ô xem thử.

Biểu tượng trên thanh Định dạng :

Biểu tượng
Kiểu dáng đường

Chọn màu đường bạn muốn dùng cho các viền đã chọn.

Giãn cách tới nội dung

Ghi rõ khoảng cách bạn muốn để lại giữa viền và nội dung của vùng chọn.

Trái

Nhập khoảng cách bạn muốn để lại giữa viền bên trái và nội dung của vùng chọn.

Phải

Nhập khoảng cách bạn muốn để lại giữa viền bên phải và nội dung của vùng chọn.

Trên

Nhập khoảng cách bạn muốn thấy giữa viền bên trên và nội dung của vùng chọn.

Dưới

Nhập khoảng cách bạn muốn thấy giữa viền bên dưới và nội dung của vùng chọn.

Đồng bộ hoá

Áp dụng cùng một thiết lập Giãn cách tới nội dung cho cả bốn viền khi bạn nhập khoảng cách mới.

Kiểu bóng

Bạn cũng có thể áp dụng cho viền hiệu ứng đổ bóng. Để thu được kết quả đẹp nhất, chỉ áp dụng hiệu ứng này khi cả bốn viền hiện rõ.

Note.png Đồ họa hay đối tượng đã thả neo vào khung trong tài liệu thì không thể vượt quá kích cỡ của khung. Nếu bạn đổ bóng từ các viền của một đối tượng chiếm toàn khung, kích cỡ của đối tượng bị giảm để hiển thị bóng đổ.

Vị trí

Click a shadow style for the selected borders.

Khoảng cách

Nhập bề rộng của bóng.

Màu

Chọn một màu cho bóng.

When in Writer: {{{1}}}----

Related Topics

When in Writer: Xác định viền của đối tượng

Xác định viền của trang

Defining Borders for Paragraphs

Defining Borders for Tables and Table Cells