Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Çizgi

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Writer ve Calc'ta Seçilmiş nesneler için kenarlık seçeneklerini ayarlar.

Writer veya Calc için kenarlık konumu, boyutu ve biöemini belirleyebilirsiniz. When in Writer: LibreOffice Writer'da kenarlıkları sayfalara, çerçevelere, grafiklere, tablolara, paragraflara ve gömülünesnelere ekleyebilirsiniz.

(Sadece Calc ve Writer için bütün seçenekler)

Biçim - Paragraf - Kenarlıklar sekme sayfasını seçin

Biçim - Resim - Kenarlık sekme sayfasını seçin

Biçim - Çerçeve/Nesne - Kenarlık sekme sayfasını seçin

Biçim - Sayfa - Kenarlık sekme sayfasını seçin

Biçim - Biçemler ve Biçimlendirme menüsünü seçin - bir girdinin içerik menüsünü açın ve Değiştir/Yeni - Kenarlıklar sekmesini seçin

Biçim - Sayfa - Üst bilgi - Daha fazla düğmesini seçin

Biçim - Sayfa - Alt Bilgi - Daha fazla düğmesini seçin

When in Calc: Biçim - Hücreler - Kenarlık sekme sayfasını seçin

When in Writer:

Tip.png Bütün tablonun kenarlıklarını düzenlemek için imleci bir tablo hücresine yerleştirin, sağ tıklayarak Tablo'yu seçin ve Kenarlıklar sekmesine tıklayın. Bir hücrenin kenarlığını düzenlemek için ise hücreyi seçin, sağ tıklayın Tablo'yu seçin ve Kenarlıklar sekmesine tıklayın.

Metin Belgelerinde Kullanıcı Tanımlı Kenarlıklar

When in Calc: Hücrelerde Kullanıcı Tanımlı Kenarlıklar

Satır ayarlaması

Select a predefined border style to apply.

Bir tabloda veya çalışma sayfasındaysanız önceden tanımlanmış kenarlıklar ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Bunun için Tablo araç çubuğundaki Kenarlıklar simgesini kullanın.

Biçimlendir Araç çubuğundaki düğme:

Simge
Kenarlıklar

Çizgi

Uygulamak istediğiniz kenarlık biçemine tıklayın. Seçtiğiniz kenarlık biçemi önizlemede uygulanacaktır.

Biçimlendir Araç çubuğundaki düğme:

Simge
Çizgi Biçemi

Seçtiğiniz kenalık(lar) için kullanmak istediğiniz çizgi rengini seçin.

İçerik boşlukarı

Seçimin içeriği ile kenarlık arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını belirtin.

Solda

Seçimin içeriği ile sol kenarlık arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını belirtin.

Sağa

Seçimin içeriği ile sağ kenarlık arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını belirtin.

Yukarı

Seçimin içeriği ile üst kenarlık arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını belirtin.

Aşağı

Seçimin içeriği ile alt kenarlık arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını belirtin.

Eşzamanlama

Yeni bir mesafe girdiğinizde dört kenarlık için aynı içeriğe mesafe ayarını uygular.

Gölge biçemi

İsterseniz kenarlıklar için gölge efekti de uygulayabilirsiniz. En iyi sonuç için bu efekti sadece tüm kenarlıklar görünürken uygulayın.

Note.png Belgedeki bir çerçeveye sabitlenmiş grafikler veya nesneler çerçevenin boyutundan daha büyük olamazlar. Bütün çerçeveyi dolduran bir nesneye gölge efekti uygularsanız, nesnenin boyutu gölgenin görüntülenebileceği kadar küçültülecektir.

Konum

Click a shadow style for the selected borders.

Uzaklık

Gölegenin genişliğini girin.

Renk

Gölge için bir renk seçin.

When in Writer: {{{1}}}----

Related Topics

When in Writer: Nesneler için Kenarlık Belirlemek

Sayfalar için Kenarlık Tanımlamak

Paragraflar için Sınırları Tanımlamak

Tablo ve Tablo Hücreleri İçin Kenarları Tanımlamak