Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Obrobe

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Nastavi možnosti obrob za izbrane predmete v programih Writer in Calc.

Navedete lahko položaj, velikost in slog obrobe v programih Writer in Calc. When in Writer: V programu LibreOffice Writer lahko stranem, okvirom, grafikam, tabelam in vdelanim predmetom dodate obrobe.

(vse možnosti le v programih Writer in Calc)

Izberite Oblika - Odstavek - zavihek Obrobe

Izberite Oblika - Slika - zavihek Obrobe

Izberite Oblika - Okvir/predmet - zavihek Obrobe

Izberite Oblika - Stran - zavihek Obrobe

Izberite Oblika - Slogi in oblikovanje - odprite kontekstni meni vnosa in izberite Spremeni/Nov - zavihek Obrobe

Izberite Oblika - Stran - Glava - gumb Dodatno

Izberite Oblika - Stran - Noga - gumb Dodatno

When in Calc: Izberite Oblika - Celice - zavihek Obrobe

When in Writer:

Tip.png Če želite spremeniti obrobo celotne tabele, se s kazalko postavite na celico tabele, kliknite jo z desnim miškinim gumbom, izberite Tabela, nato pa kliknite zavihek Obrobe. Če želite spremeniti obrobo celice tabele, izberite celico, kliknite jo z desnim miškinim gumbom, izberite Tabela, nato pa kliknite zavihek Obrobe.

Uporabniško določene obrobe v dokumentih z besedilom

When in Calc: Uporabniško določene obrobe celic

Razporeditev črt

Za uveljavitev izberite prednastavljen slog obrobe.

Če ste v tabeli ali preglednici, lahko tudi dodate ali odstranite prednastavljene obrobe. Uporabite ikono Obrobe v orodni vrstici Tabela.

Ikona v orodni vrstici Oblikovanje:

Ikona
Obrobe

Črta

Kliknite slog obrobe, ki ga želite uporabiti. Slog bo obveljal za obrobe, izbrane v predogledu.

Ikona v orodni vrstici Oblikovanje:

Ikona
Slog črte

Izberite barvo črte, ki naj se uporabi za izbrano obrobo oziroma izbrane obrobe.

Razmik do vsebine

Navedite presledek, ki naj ostane med obrobo in vsebino izbora.

Levo

Vnesite razdaljo, ki naj bo med levo obrobo in vsebino izbora.

Desno

Vnesite razdaljo, ki naj bo med desno obrobo in vsebino izbora.

Zgoraj

Vnesite razdaljo, ki naj bo med zgornjo obrobo in vsebino izbora.

Spodaj

Vnesite razdaljo, ki naj bo med spodnjo obrobo in vsebino izbora.

Sinhroniziraj

Ko vnesete novo razdaljo, se ista nastavitev razmika do vsebine uporabi za vse štiri obrobe.

Slog senčenja

Učinek senčenja lahko uveljavite tudi na obrobah. Za najboljši rezultat, uveljavite ta učinek le, ko so vidne vse štiri obrobe.

Note.png Grafike ali predmeti, ki so v dokumentu zasidrani v okvir, ne morejo presegati velikosti okvira. Če senčite obrobe predmeta, ki zapolnjuje celoten okvir, se velikost tega predmeta toliko zmanjša, da se prikaže senca.

Položaj

Za izbrane obrobe kliknite slog senčenja.

Razdalja

Vnesite širino sence.

Barva

Izberite barvo za senco.

When in Writer: {{{1}}}----

Related Topics

When in Writer: Določanje obrob za predmete

Določanje obrob za strani

Določanje obrob za odstavke

Določanje obrob za tabele in celice v tabelah