Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Krawędzie

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Można określić pozycję, rozmiar i styl obramowania. When in Writer: LibreOffice Writer umożliwia dodanie obramowań do stron, ramek, obrazów, tabel, akapitów i osadzonych obiektów.

(wszystkie opcje dostępne tylko w programach Writer i Calc)

Wybierz Format - Akapit - zakładka Krawędzie

Wybierz Format - Obraz - zakładka Krawędzie

Wybierz polecenie Format - Ramka/Obiekt - zakładka Krawędzie

Wybierz Format - Strona - zakładka Krawędzie

Wybierz Format - Style i formatowanie - otwórz menu kontekstowe i wybierz Modyfikuj/Nowy - zakładka Krawędzie

Wybierz Format - Strona - Główka - przycisk Więcej

Wybierz Format - Strona - Stopka - przycisk Więcej

When in Calc: Wybierz Format - Komórki - zakładka Krawędzie

When in Writer:

Tip.png Aby zmodyfikować obramowanie całej tabeli, należy umieścić kursor w komórce tabeli, kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać pozycję Tabela, a następnie kliknąć zakładkę Krawędzie. Aby zmodyfikować obramowanie komórki tabeli, należy zaznaczyć komórkę, kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać pozycję Tabela, a następnie kliknąć zakładkę Krawędzie.

Krawędzie definiowane przez użytkownika w dokumentach tekstowych

When in Calc: Krawędzie komórek definiowane przez użytkownika

Rozmieszczenie linii

Wybierz wstępnie zdefiniowany styl obramowania do zastosowania.

W tabeli lub arkuszu kalkulacyjnym można także dodawać lub usuwać standardowe obramowania. Użyj ikony Krawędzie na pasku Tabela.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona
Krawędzie

Linia

Określa styl obramowania, które ma zostać zastosowane. Obramowanie jest stosowane do krawędzi zaznaczonych w podglądzie.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona
Styl linii

Wybierz kolor linii, który chcesz zastosować do zaznaczonych krawędzi.

Odstęp od zawartości

Określa odstęp między obramowaniem a zawartością zaznaczenia.

Do lewej

Określa odstęp między lewą krawędzią a zawartością zaznaczenia.

Do prawej

Określa odstęp między prawą krawędzią a zawartością zaznaczenia.

Od góry

Określa odstęp między górną krawędzią a zawartością zaznaczenia.

Od dołu

Określa odstęp między dolną krawędzią a zawartością zaznaczenia.

Synchronizuj

Po wprowadzeniu nowej odległości stosuje takie same ustawienia odstępów od zawartości dla wszystkich czterech krawędzi.

Styl cienia

Do krawędzi można także zastosować efekt cienia. Najlepsze rezultaty można osiągnąć, stosując ten efekt tylko wtedy, gdy wszystkie cztery krawędzie są widoczne.

Note.png Rozmiar grafik i obiektów zakotwiczonych do ramki w dokumencie nie może przekraczać rozmiaru ramki. W przypadku zastosowania efektu cienia do krawędzi obiektu, który wypełnia całą ramkę, rozmiar tego obiektu jest zmniejszany, aby umożliwić wyświetlenie cieni.

Pozycja

Określa styl cienia dla zaznaczonych krawędzi.

Odległość

Określa szerokość cienia.

Kolor

Określa kolor cienia.

When in Writer: {{{1}}}----

Related Topics

When in Writer: Definiowanie krawędzi obiektów

Definiowanie krawędzi stron

Definiowanie obramowań akapitów

Definiowanie krawędzi i komórek tabel