Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Randen

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Stelt de randopties in voor de geselecteerde objecten in Writer of Calc.

In Writer of Calc kunt u de positie, grootte en stijl voor de rand opgeven. When in Writer: In LibreOffice Writer kunt u randen toevoegen aan pagina's, frames, afbeeldingen, tabellen, alinea's en ingesloten objecten.

(alle opties alleen in Writer of Calc)

Kies Opmaak - Alinea - Randen (tabblad)

Kies Opmaak - Afbeelding - Randen (tabblad)

Kies Opmaak - Frame/Object - Randen (tabblad)

Kies Opmaak - Pagina - Randen (tabblad)

Kies Opmaak - Stijlen en opmaak, open het contextmenu van een item en kies Wijzigen/Nieuw - Randen (tabblad)

Kies Opmaak - Pagina - Koptekst - Meer (knop)

Kies Opmaak - Pagina - Voettekst - Meer (knop)

When in Calc: Kies Opmaak - Cellen - Randen (tabblad)

When in Writer:

Tip.png Als u de randen van een hele tabel wilt wijzigen, plaatst u de cursor in een tabelcel, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Tabel. Klik vervolgens op het tabblad Randen. Als u de randen van een tabelcel wilt wijzigen, selecteert u de cel, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Tabel. Klik vervolgens op het tabblad Randen.

Gebruikergedefinieerde randen in tekstdocumenten

When in Calc: Gebruikergedefinieerde randen in cellen

Lijnschikking

Selecteer de vooraf gedefinieerde randstijl die u wilt toepassen.

In tabellen of werkbladen kunt u ook vooraf gedefinieerde randen toevoegen of verwijderen. Gebruik het pictogram Randen op de werkbalk Tabel.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram
Randen

Lijn

Klik op het opmaakprofiel voor de rand die u wilt toepassen. Het opmaakprofiel wordt toegepast op de randen die in het voorbeeldvenster zijn geselecteerd.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram
Lijnstijl

Selecteer de lijnkleur die u voor de geselecteerde randen wilt gebruiken.

Afstand tot inhoud

Geef de hoeveelheid ruimte aan die tussen de rand en de inhoud van de selectie moet worden opengelaten.

Links

Voer de afstand in die moet worden opengelaten tussen de linkerrand en de inhoud van de selectie.

Rechts

Voer de afstand in die moet worden opengelaten tussen de rechterrand en de inhoud van de selectie.

Boven

Voer de afstand in die moet worden opengelaten tussen de bovenrand en de inhoud van de selectie.

Beneden

Voer de afstand in die moet worden opengelaten tussen de onderrand en de inhoud van de selectie.

Synchroniseren

Past dezelfde instelling voor Afstand tot inhoud toe op alle vier de randen wanneer u een nieuwe afstand invoert.

Schaduwstijl

U kunt ook een schaduweffect op randen toepassen. Voor de beste resultaten kunt u dit effect het beste toepassen wanneer alle vier de randen zichtbaar zijn.

Note.png Afbeeldingen of objecten die aan een frame in het document zijn verankerd, kunnen niet groter zijn dan het formaat van het frame. Als u op de randen van een object een schaduw toepast waarmee een frame volledig wordt gevuld, wordt de grootte van het object verkleind zodat de schaduw kan worden weergegeven.

Positie

Klik op een schaduwstijl voor de geselecteerde randen.

Afstand

Voer de breedte van de schaduw in.

Kleur

Selecteer een kleur voor de schaduw.

When in Writer: {{{1}}}----

Related Topics

When in Writer: Randen voor objecten definiëren

Randen voor pagina's definiëren

Randen voor alinea's definiëren

Randen voor tabellen en tabelcellen definiëren