Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Ohraničení

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Nastaví vlastnosti ohraničení pro vybrané objekty ve Writeru nebo Calcu.

Umožňuje určit umístění, velikost a styl ohraničení ve Writeru nebo Calcu. When in Writer: V LibreOffice Writer je možné přidat ohraničení pro stránky, rámce, obrázky, tabulky, odstavce a vložené objekty.

(všechny možnosti platí jen pro Writer nebo Calc)

Zvolte záložku Formát - Odstavec - Ohraničení

Zvolte záložku Formát - Obrázek - Ohraničení

Zvolte záložku Formát - Rámec/Objekt - Ohraničení

Zvolte záložku Formát - Stránka - Ohraničení

Zvolte Formát - Styly a formátování, otevřete místní nabídku a zvolte Upravit/Nový - Ohraničení

Zvolte Formát - Stránka - Záhlaví - Více

Zvolte Formát - Stránka - Zápatí - Více

When in Calc: Zvolte záložku Formát - Buňky - Ohraničení

When in Writer:

Tip.png Pro změnu ohraničení celé tabulky umístěte kurzor do buňky tabulky, klepněte pravým tlačítkem, vyberte Tabulka a potom klepněte na záložku Ohraničení. Pro změnu ohraničení buňky vyberte danou buňku, klepněte pravým tlačítkem, vyberte Tabulka a potom klepněte na záložku Ohraničení.

Uživatelsky definovaná ohraničení v textových dokumentech

When in Calc: Uživatelské ohraničení buněk

Uspořádání čar

Vyberte předdefinovaný styl ohraničení, který chcete použít.

V tabulce nebo sešitu lze také přidávat nebo odebírat předdefinované ohraničení. Na to použijte ikonu Ohraničení na nástrojové liště Tabulka.

Ikony na liště Formátování:

Ikonka
Ohraničení

Čára

Klepněte na styl ohraničení, který chcete použít. Styl se použije na ohraničení vybrané v náhledu.

Ikony na liště Formátování:

Ikonka
Styl čáry

Vyberte barvu čáry, kterou chcete použít pro vybraná ohraničení.

Vzdálenost k obsahu

Udává vzdálenosti, které chcete nechat mezi ohraničením a obsahem výběru.

Vlevo

Zadejte vzdálenost, kterou chcete nechat mezi levým ohraničením a obsahem výběru.

Vpravo

Zadejte vzdálenost, kterou chcete nechat mezi pravým ohraničením a obsahem výběru.

Nahoře

Zadejte vzdálenost, kterou chcete nechat mezi horním ohraničením a obsahem výběru.

Dole

Zadejte vzdálenost, kterou chcete nechat mezi dolním ohraničením a obsahem výběru.

Synchronizovat

Při změně hodnoty se použije stejná vzdálenost k obsahu na všechna čtyři ohraničení.

Styl stínování

Na ohraničení lze aplikovat efekt stínování. Nejlepších výsledků dosáhnete tehdy, pokud budou viditelná všechna čtyři ohraničení.

Note.png Obrázky nebo objekty, které jsou v dokumentu ukotveny k rámci, nesmějí svou velikostí přesáhnout rámec. Pokud na ohraničení objektu, který vyplňuje celý rámec, použijete stíny, velikost objektu bude zmenšena tak, aby stíny byly vidět.

Umístění

Pro vybraná ohraničení nastavíte styl stínování klepnutím na požadovaný styl.

Vzdálenost

Zadejte šířku stínu.

Barva

Vyberte barvu stínu.

When in Writer: {{{1}}}----

Related Topics

When in Writer: Určení ohraničení objektů

Definice ohraničení pro stránky

Nastavení ohraničení odstavců

Nastavení ohraničení tabulek a buněk