Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Vores

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Defineix les opcions de les vores per als objectes seleccionats al Writer o al Calc.

Podeu definir la ubicació, la mida i l'estil de la vora al Writer o al Calc. When in Writer: Al LibreOffice Writer, podeu afegir vores a les pàgines, als marcs, als gràfics, a les taules, als paràgrafs i als objectes incrustats.

(totes les opcions apareixen només al Writer o al Calc)

Trieu la pestanya Format - Paràgraf - Vores

Trieu la pestanya Format - Imatge - Vores

Trieu la pestanya Format - Marc/Objecte - Vores

Trieu la pestanya Format - Pàgina - Vores

Trieu Format - Estils i formatació - obriu el menú contextual d'una entrada i trieu Modifica/Nou - pestanya Vores

Trieu el botó Format - Pàgina - Capçalera - Més

Trieu el botó Format - Pàgina - Peu de pàgina - Més

When in Calc: Trieu Format - Cel·les - pestanya Vores

When in Writer:

Tip.png Per modificar la vora de tota una taula, col·loqueu el cursor en una cel·la de la taula i feu-hi clic amb el botó dret del ratolí; tot seguit, trieu Taula i feu clic a la pestanya Vores. Per modificar la vora d'una cel·la, seleccioneu la cel·la, feu-hi clic amb el botó dret del ratolí i trieu Taula; tot seguit, feu clic a la pestanya Vores.

Vores definides per l'usuari en documents de text

When in Calc: Vores definides per l'usuari a les cel·les

Arranjament de línies

Select a predefined border style to apply.

En una taula o un full de càlcul, també podeu afegir o eliminar vores predefinides mitjançant la icona Vores de la barra Taula.

Icona a la barra Formatació:

Icona
Vores

Línia

Feu clic a l'estil de vora que voleu aplicar. S'aplica l'estil a les vores seleccionades a la previsualització.

Icona a la barra Formatació:

Icona
Estil de la línia

Seleccioneu el color de línia que voleu utilitzar per a les vores seleccionades.

Espaiat al contingut

Indiqueu l'espai que s'ha de deixar entre la vora i el contingut de la selecció.

Esquerra

Introduïu la distància que ha de separar la vora esquerra i el contingut de la selecció.

Dreta

Introduïu la distància que ha de separar la vora dreta i els elements seleccionats.

Superior

Introduïu la distància que ha de separar la vora superior i el contingut de la selecció.

Inferior

Introduïu la distància que ha de separar la vora inferior i el contingut de la selecció.

Sincronitza

Aplica el mateix valor de l'opció Espaiat al contingut a les quatre vores quan introduïu una distància nova.

Estil de l'ombra

També podeu aplicar una ombra a les vores. Per obtenir el millor resultat, apliqueu una ombra només si les quatre vores són visibles.

Note.png Els gràfics o els objectes ancorats a marcs del document no poden tenir una mida més gran que el marc. Si apliqueu una ombra a les vores d'un objecte que omple tot un marc, es redueix la mida de l'objecte perquè es vegi l'ombra.

Posició

Click a shadow style for the selected borders.

Distància

Introduïu l'amplada de l'ombra.

Color

Seleccioneu un color per a l'ombra.

When in Writer: {{{1}}}----

Related Topics

When in Writer: Definició de vores per a objectes

Definició de vores per a pàgines

Definició de vores de paràgrafs

Definició de vores per a taules i cel·les d'una taula