Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Кантове

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Задава настройките за кантове на избраните обекти в Writer или Calc.

В Writer и Calc можете да зададете позиция, размер и тип на канта. When in Writer: В LibreOffice Writer можете да добавяте кантове към страници, рамки, графики, таблици, абзаци и вградени в документа обекти.

(всички възможности важат само в Writer и Calc)

Изберете Форматиране - Абзац - раздел Кантове

Изберете Форматиране - Картина - раздел Кантове

Изберете Форматиране - Рамка/обект - раздел Кантове

Изберете Форматиране - Страница - раздел Кантове

Изберете Форматиране - Стилове и формати - отворете контекстното меню на елемент и изберете Промяна/Нов - раздел Кантове

Меню Форматиране - Страница - Горен колонтитул - бутон Още

Меню Форматиране - Страница - Долен колонтитул - бутон Още

When in Calc: Изберете Форматиране - Клетки - раздел Кантове

When in Writer:

Tip.png За да промените кантовете на цяла табица, поставете курсора в клетка от нея, щракнете с десния бутон, изберете Таблица и щракнете върху раздела Кантове. За да промените кантовете на една клетка от таблица, изберете клетката, щракнете с десния бутон, изберете Таблица и щракнете върху раздела Кантове.

Потребителски кантове в текстови документи

When in Calc: Потребителски кантове в клетки

Подреждане на линиите

Изберете готова комбинация от кантове, която да бъде приложена.

Ако работите с таблица, можете да добавяте и премахвате предварително дефинирани комбинации от кантове, използвайки иконата Кантове в лентата Таблица.

Икона в лентата Форматиране:

Икона
Кантове

Линия

Щракнете върху желания тип линия, който желаете да приложите. Той ще бъде приложен върху избраните кантове в мострата.

Икона в лентата Форматиране:

Икона
Стил на линия

Изберете желания цвят на линията за избрания кант или кантове.

Разстояние до съдържанието

Задайте големината на разстоянието, което желаете да остане между канта и съдържанието на селекцията.

Отляво

Въведете разстоянието, което желаете да остане между левия кант и съдържанието на селекцията.

Отдясно

Въведете разстоянието, което желаете да остане между десния кант и съдържанието на селекцията.

Отгоре

Въведете разстоянието, което желаете да остане между горния кант и съдържанието на селекцията.

Отдолу

Въведете разстоянието, което желаете да остане между долния кант и съдържанието на селекцията.

Синхронизиране

Прилага еднакво разстояние до съдържанието за четирите канта, когато въведете нова стойност.

Вид на сянката

Към кантовете можете да добавите и сянка. За най-добър резултат прилагайте този ефект само ако са видими и четирите канта.

Note.png Графиките и обектите, закотвени за рамка, не могат да надхвърлят размера на рамката. Ако приложите сянка върху кантовете на обект, който запълва цяла рамка, размерът на обекта ще бъде намален, за да се покажат сенките.

Позиция

Щракнете върху желания вид сянка за избраните кантове.

Разстояние

Въведете ширината на сянката.

Цвят

Изберете цвят за сянката.

When in Writer: {{{1}}}----

Related Topics

When in Writer: Дефиниране на кантове за обекти

Задаване на кантове за страници

Задаване на кантове за абзаци

Задаване на кантове за таблици и клетки от таблици