Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Viền do người dùng định nghĩa cho ô

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Bạn có thể dùng nhiều đường khác nhau cho các ô được chọn.

  1. Chọn ô hoặc các ô.
  2. Chọn Định dạng > Các ô.
  3. Trong hộp thoại, nhấn vào thẻ Viền.
  4. Chọn những tùy chọn viền bạn muốn áp dụng, sau đó nhấn vào nút OK.

Trong vùng Sắp đặt đường có một số tùy chọn để áp dụng nhiều kiểu dáng viền cùng lúc.

Lựa chọn ô

Phụ thuộc vào sự lựa chọn các ô, vùng có hình thức khác nhau.

Vùng chọn Vùng sắp đặt đường
Một ô
các đường viền cho một ô
Các ô trong cột
viền cho cột được chọn
Các ô trong hàng
viền trong hàng được chọn
Các ô trong khối 2×2 hoặc hơn nữa
viền trong một khối được chọn
Note.png Bạn không thể đặt viền cho nhiều vùng chọn.

Thiết lập mặc định

Nhấn vào một của những biểu tượng Mặc định để đặt (lại) nhiều viền cùng lúc.

  • Đường màu xám mảnh bên trong biểu tượng thì ngụ ý viền sẽ bị đặt lại hay bị xoá.
  • Đường tối bên trong biểu tượng thì ngụ ý đường sẽ được đặt bằng kiểu dáng đường và màu đường đã chọn.
  • Đường màu xám dày bên trong biểu tượng thì ngụ ý đường sẽ không thay đổi.

Thí dụ

Chọn một khối khoảng 8×8 ô, sau đó chọn lệnh Định dạng > Ô > Viền.

hàng biểu tượng mặc định cho thẻ Viền
  • Bấm vào biểu tượng bên trái để xoá tất cả các đường viền. Việc này sẽ xoá tất cả các đường viền bên ngoài, bên trong và các đường chéo.
  • Nhấn vào biểu tượng thứ hai từ cạnh bên trái để đặt một đường viền bên ngoài và gỡ bỏ các đường khác.
  • Bấm vào biểu tượng ngoài cùng bên phải để đặt viền bên ngoài. Các đường bên trong không thay đổi, ngoại trừ các đường chéo sẽ bị xoá.

Sau đó, bạn có thể sử dụng các biểu tượng khác, để thấy những đường nào mỗi biểu tượng sẽ đặt hay gỡ bỏ.

Thiết lập tự xác định

Trong vùng Tự xác định, bạn có thể nhấn chuột để đặt hay gỡ bỏ mỗi đường riêng. Ô xem thử hiển thị các đường theo ba tình trạng khác nhau.

Nhấn nhiều lần vào một cạnh hay góc để chuyển đổi qua ba tình trạng khác nhau.

Kiểu đường Ảnh Nghĩa
Đường màu đen
đường liền nét cho viền do người dùng đặt
Đường màu đen thì đặt đường tương ứng của các ô đã chọn. Đường này cũng được hiển thị dạng đường chấm chấm khi bạn chọn kiểu dáng kích cỡ 0.05 điểm. Chọn kiểu dáng đường đôi thì hiển thị đường đôi.
Đường màu xám
đường xám cho viền do người dùng đặt
Đường màu xám được hiển thị khi đường tương ứng của các ô đã chọn sẽ không thay đổi. Không có đường sẽ bị đặt hay bị gỡ bỏ ở vị trí này.
Đường màu trắng
đường trắng cho viền do người dùng đặt
Đường màu trắng được hiển thị khi đường tương ứng của các ô đã chọn sẽ bị gỡ bỏ.

Thí dụ

Chọn một ô, sau đó chọn Định dạng > Các ô > Viền.

Bấm vào cạnh bên dưới để đặt một đường rất mảnh làm viền dưới. Tất cả các đường khác sẽ bị xoá khỏi ô.

đặt một đường viền mảnh bên dưới

Chọn một kiểu đường đậm hơn và bấm vào cạnh bên dưới. Việc này sẽ đặt một nét đậm hơn làm viền dưới.

đặt một nét đậm hơn làm đường viền

Bấm vào biểu tượng Mặc định thứ hai từ bên trái để đặt cả bốn đường viền. Sau đó lặp đi lặp lại thao tác bấm chuột vào cạnh bên dưới tới khi một đường màu trắng hiện ra. Việc này sẽ xoá viền bên dưới.

xoá viền bên dưới

Bạn có thể kết hợp một số kiểu và loại đường khác nhau. Ảnh cuối cùng biểu diễn cách thức đặt đường viền đậm hơn bên ngoài (đường đậm màu đen) trong khi tất cả các đường chéo bên trong ô không bị ảnh hưởng (đường màu xám).

ví dụ về đặt đường viền nâng cao

Related Topics

Defining Borders for Paragraphs