Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Uporabniško določene obrobe celic

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Izbranim celicam lahko določite številne različne črte.

  1. Izberite celico ali obseg celic.
  2. Izberite Oblika - Celice.
  3. V pogovornem oknu kliknite zavihek Obrobe.
  4. Izberite nastavitve obrobe, ki jih želite uporabiti, in kliknite V redu.

Možnosti v območju Razporeditev črt lahko uporabite za obrobe v različnih slogih.

Izbor celic

Glede na izbor celic je območje videti drugače.

Izbor Razporeditev črt
Ena celica
Obrobe z eno izbrano celico
Celice v stolpcu
Obrobe z izbranim stolpcem
Celice v vrstici
Obrobe z izbrano vrstico
Celice v bloku 2x2 ali večjem
Obrobe z izbranim blokom
Note.png Obrob ne morete uporabiti za več izbir hkrati.

Privzete nastavitve

Kliknite eno od ikon Privzeto za nastavljanje ali ponastavljanje več obrob hkrati.

  • Tanke sive črte v ikoni kažejo obrobe, ki bodo ponastavljene ali odstranjene.
  • Temne črte v ikoni kažejo črte, ki bodo nastavljene z izbranim slogom črte in barvo.
  • Debele sive črte v ikoni kažejo črte, ki bodo ostale nespremenjene.

Primeri

Izberite blok, velik približno 8x8 celic, nato izberite Oblika - Celice - Obrobe.

Privzeta vrstica ikon zavihka Obrobe
  • Kliknite levo ikono za odstranitev vseh črt. S tem odstranite vse zunanje in notranje črte, kot tudi vse diagonalne črte.
  • Kliknite drugo ikono z leve, da nastavite zunanjo obrobo in odstranite vse druge črte.
  • Kliknite ikono na skrajni desni, da določite zunanjo obrobo. Notranje črte ostanejo nespremenjene, z izjemo diagonalnih črt, ki so odstranjene.

Zdaj lahko nadaljujete in si ogledate, katere črte določajo ali odstranijo še druge ikone.

Uporabniško določene nastavitve

V območju Uporabniško določeno lahko s klikom določite ali odstranite posamezne datoteke. Predogled pokaže črte v treh različnih stanjih.

Z zaporednim klikanjem roba ali kota prehajate med tremi različnimi stanji.

Vrste črt Podoba Pomen
Črna črta
Zapolnjena črta kot uporabniško določena obroba
Črna črta nastavi ustrezno črto izbranim celicam. Črta je prikazana kot pikčasta, če izberete slog črte 0,05 tč. Dvojne črte se prikažejo, če izberete slog dvojne črte.
Siva črta
Siva črta kot uporabniško določena obroba
Siva črta je prikazana, če ustrezna črta izbranih celic ne bo spremenjena. Na tem mestu ne bo nastavljena ali odstranjena nobena črta.
Bela črta
Bela črta kot uporabniško določena obroba
Bela črta je prikazana tam, kjer bo ustrezna črta izbranih celic odstranjena.

Primeri

Izberite posamezno celico, nato izberite Oblika - Celice - Obrobe.

Kliknite spodnji rob za nastavitev zelo tanke črte kot spodnje obrobe. Vse druge črte bodo iz celice odstranjene.

Nastavljanje tanke spodnje obrobe

Izberite debelejši slog črte in kliknite spodnji rob. S tem nastavite debelejšo črto za spodnjo obrobo.

Nastavljanje debele črte kot obrobe

Kliknite drugo ikono Privzeto z leve, da nastavite vse štiri obrobe. Nato zaporedoma klikajte spodnji rob, dokler se ne prikaže bela črta. Tako odstranite spodnjo obrobo.

Odstranitev spodnje obrobe

Kombinirate lahko več vrst črt in slogov. Zadnja slika kaže, kako nastavite debele zunanje obrobe (debele črne črte), medtem ko diagonalne črte znotraj celice ne bodo spremenjene (sive črte).

Napredni primer obrob celice

Related Topics

Določanje obrob za odstavke