Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Selvvalgte kantlinjer i celler

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Du kan bruke flere forskjellige linjer i de valgte cellene.

  1. Velg en eller flere celler.
  2. Velg Format → Celler.
  3. Trykk på fanen Kantlinjer i dette dialogvinduet.
  4. Velg de ønskede innstillingene for kantlinjene, og trykk på OK.

Innstillingene i området Linjeoppstilling kan brukes for å legge til flere ulike kantlinjestiler.

Celleutvalg

Hvordan området ser ut er avhengig av hvilke celler som er merket.

Merket område Linjeoppsett-området
En celle
borders with one cell selected
Celler i en kolonne
borders with a column selected
Celler i en rad
borders with a row selected
Celler i et område på 2×2 eller mer
borders with a block selected
Note.png Kan ikke sette inn kantlinjer på flermerking.

Default Settings

Trykk på en av standardknappene for å lage eller fjerne kantlinjer.

  • De tynne, grå linjene på bildene på ikonene viser hvilket kantlinjer som blir fjernet.
  • De mørke linjene på bildene på ikonene viser hvilke kantlinjer som blir laget, med den valgte linjestilen og -fargen.
  • De tykke, grå linjene på bildene på ikonene viser hvilke linjer som ikke blir endret.

Eksempler

Select a block of about 8x8 cells, then choose Format - Cells - Borders.

default icon row of Borders tab page
  • Trykk på ikonet helt til venstre for å fjerne alle linjer. Dette fjerner alle ytre kantlinjer, alle indre og diagonale linjer.
  • Trykk på det andre ikonet fra venstre for å lage en ytre kantlinje og fjerne alle andre linjer.
  • Trykk på ikonet helt til høyre for å lage en ytre kantlinje. De indre linjene blir ikke endret, men diagonale linjer blir fjernet.

Nå kan du fortsette for å se hvilke linjer de andre ikonene vil lage eller fjerne.

User Defined Settings

I området Selvvalgt kan du trykke for å lage eller fjerne individuelle linjer. Forhåndsvisninga viser linjene i tre ulike former.

Trykk flere ganger på en kant eller et hjørne for å skifte mellom de tre ulike formene.

Linjetyper Bilde Beskrivelse
En svart linje
solid line for user defined border
En svart linje lager den tilsvarende linja på de merkede cellene. Linja blir vist som en stiplet linje når du bruker linjestilen 0,05 pt. Doble linjer blir vist når du bruker en dobbel linjestil.
En grå linje
gray line for user defined border
En grå linje blir vist når den tilsvarende linja på de merkede cellene ikke blir endret. Ingen linjer blir laget eller fjernet i slike tilfeller.
En hvit linje
white line for user defined border
En hvit linje blir vist når den tilsvarende linja på de merkede cellene blir fjernet.

Eksempler

Select a single cell, then choose Format - Cells - Borders.

Trykk på den nedre kanten for å lage en svært tynn, nedre kantlinje. Alle andre linjer blir fjernet fra cellen.

setting a thin lower border

Velg en tykkere linjestil og trykk på den nedre kanten. Dette lager en tykkere nedre kantlinje.

setting a thick line as a border

Click the second Default icon from the left to set all four borders. Then repeatedly click the lower edge until a white line is shown. This removes the lower border.

removing lower border

Du kan kombinere flere typer linjer og linjestiler. Det siste bildet viser hvordan du kan lage tykke ytre kantlinjer (de tykke, svarte linjene), mens diagonale linjer inne i cellen ikke endres (grå linjer).

advanced example for cell borders

Related Topics

Angi kantlinjer for avsnitt