Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Käyttäjän määrittämät reunat soluissa

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Erilaisia reunaviivoja voidaan soveltaa valittuihin soluihin.

  1. Valitse solu tai solualue.
  2. Valitse Muotoilu - Solut.
  3. Napsauta Reunat-välilehteä valintaikkunassa.
  4. Valitse käytettävät reuna-asetukset ja hyväksy sitten OK:lla.

Viivojen järjestys -alueen valintoja voidaan käyttää monireunaisten tyylien soveltamiseen.

Solujen valinta

Riippuen solujen valinnasta, alueen ulkonäkö vaihtelee.

Valinta Viivojen järjestys -alue
Yksi solu
reunat yksi solu valittuna
Solut sarakkeessa
reunat sarake valittuna
Solut rivissä
reunat rivi valittuna
Solut vähintään 2x2 -lohkona
reunat lohko valittuna
Note.png Reunoja ei voi asettaa monivalintaan.

Oletusasetukset

Napsautetaan yhtä Oletus-kuvakkeista monireunaisten reunaviivojen asettamiseksi.

  • Ohuet himmeät viivat kuvakkeessa osoittavat reunaviivoja, jotka palautetaan oletusarvoihinsa tai tyhjennetään.
  • Tummat viivat kuvakkeessa osoittavat reunaviivoja, jotka asetetaan valitun viivatyylin ja värin mukaisesti.
  • Paksut (sini)himmeät viivat kuvakkeessa osoittavat reunaviivoja, joita ei muuteta.

Esimerkkejä

Valitse noin 8x8 solun lohko ja valitse sitten Muotoilu - Solut - Reunat.

Reunat-välilehden oletuskuvakkeiden rivi lohkon reunoille
  • Napsauta vasenta kuvaketta kaikkien viivojen pyyhkimiseksi pois. Tämä poistaa kaikki ulkoreunat, sisäiset viivat ja lävistäjät.
  • Napsauta seuraavaa kuvaketta vasemmalta lukien ulkoreunaviivan asettamiseksi ja kaikkien muiden viivojen poistamiseksi.
  • Napsauta viimeistä kuvaketta oikealla ulkoreunaviivan asettamiseksi. Sisäviivat eivät muutu, paitsi lävistäjät, jotka poistetaan.

Nyt voit jatkaa tarkastelua, mitä viivoja muut kuvakkeet asettavat tai poistavat.

Käyttäjän määrittämät asetukset

Käyttäjän määrittämät -alueella voidaan napsauttamalla asettaa tai poistaa yksittäisiä viivoja. Esikatselussa viivat näkyvät kolmessa erilaisessa tilassa.

Napsauttele reunaa tai kulmaa kolmen eri tilan vuorottelemiseksi.

Viivatyyppi Kuva Selite
Musta viiva
yhtenäinen viiva mukautetulle reunalle
Musta viiva asettaa vastaavan viivan valituissa soluissa. Viiva näkyy pisteviivana, kun valitaan 0,05 pt viivatyyli. Kaksoisviivat esitetään, kun valittuna on kaksoisviivatyyli.
Harmaa viiva
harmaa viiva mukautetulle reunalle
Harmaa viiva esitetään, kun vastaavaa viivaa ei muuteta valituissa soluissa. Tässä sijainnissa ei aseteta tai poisteta viivoja.
Valkoinen viiva
valkoinen viiva mukautetulle reunalle
Valkoinen viiva esitetään, kun valituista soluista poistetaan vastaava viiva.

Esimerkkejä

Valitse yksittäinen solu, sitten valitse Muotoilu - Solut - Reunat.

Napsautetaan alareunaa erittäin ohuen viivan asettamiseksi alareunaan. Solusta poistetaan kaikki muut viivat.

ohuen alareunan asettaminen

Valitaan paksumpi viivatyyli ja napsautetaan alareunaa. Näin alareunaan asetetaan paksumpi viiva.

paksun viivan asettaminen reunaksi

Napsautetaan vasemmalta lukien toista Oletus-kuvaketta kaikkien neljän reunan asettamiseksi. Sitten napsautellaan alareunaa, kunnes esillä on valkoinen viiva. Näin poistetaan alareuna.

alareunan poisto

Käyttäjä voi yhdistellä useita viivatyyppejä ja -tyylejä. Viimeinen kuva esittää, miten asetetaan paksu ulkoreunaviiva (paksut mustat viivat), kun solun sisäisiin lävistäjiin ei kosketa (harmaat viivat).

solureunojen kehittynyt esimerkki

Related Topics

Kappaleiden reunaviivojen määrittäminen