Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Brugerdefinerede kanter i celler

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Du kan anvende et udvalg af forskellige linjer til markerede celler.

  1. Marker cellen eller et celleområde.
  2. Vælg Formater - Celler.
  3. Klik på fanebladet Kanter i dialogen.
  4. Vælg kantindstillingerne, som du vil anvende, og klik på OK.

Indstillingerne i området Linjeplacering kan bruges til at anvende flere kanttyper.

Markering af celler

Afhængigt af markeringen af celler vil området se forskelligt ud.

Markering Linjeplaceringsområde
Én celle
kanter med en enkelt celle markeret
Celler i en kolonne
kanter med en enkelt kolonne markeret
Celler i en række
kanter med en række markeret
Celler i en blok af 2x2 eller flere
kanter med en blok markeret
Note.png Du kan ikke anvende kanter til multimarkeringer.

Standardindstillinger

Klik på et af Standardikonerne for at indstille eller nulstille flere rammer.

  • De tynde grå linjer inde i et ikon viser kanterne, som vil blive nulstillet eller slettet.
  • De mørke linjer inde i et ikon viser linjerne, som vil blive sat med den valgte linjestil og farve.
  • De tykke grå linjer inde i et ikon viser linjerne, som ikke vil blive ændret.

Eksempler

Marker en blok på omkring 8x8 celler, vælg derefter Formater - Celler - Kanter.

standardikonrække på fanebladet Kanter
  • Klik på det venstre ikon for at slette alle linjer. Dette fjerner alle ydre rammer, alle indre linjer og alle diagonallinjer.
  • Klik på et andet ikon fra venstre for at indstille en ydre kant og for at fjerne alle andre linjer.
  • Klik på ikonet længst til højre for at indstille en ydre kant. Den indre linjer bliver ikke ændret, undtaget de diagonale linjer, som bliver fjernet.

Nu kan du fortsætte med at se, hvilke linjer de andre ikoner vil indstille eller slette.

Brugerdefinerede indstillinger

I området Brugerdefineret kan du klikke for at indstille eller slette individuelle linjer. Forhåndsvisningen viser linjer i tre forskellige typer.

Klik gentagne gange på en kant eller et hjørne for at gennemløbe de tre forskellige tilstande.

Stregtyper Billede Betydning
En sort streg
ubrudt linje for brugerdefineret kant
En sort linje sætter den tilsvarende linje i de valgte celler. Linjen vises som en punkteret linje, når du vælger stregtypen 0,05 pt. Dobbeltlinjer vises, når du vælger en dobbelt stregtype.
En grå streg
grå linje for brugerdefineret kant
En grå linje vises, når den tilsvarende linje i de valgte celler ikke bliver ændret. Ingen linje vil blive sat eller fjernet på denne placering.
En hvid streg
hvid linje for brugerdefineret kant
En hvid linje vises, når den tilsvarende linje i de valgte celler vil blive fjernet.

Eksempler

Marker en enkelt celle, vælg derefter Formater - Celler - Kanter.

Klik på den nederste kant for at sætte en meget tynd linje som den nederste kant. Alle andre linjer vil blive fjernet fra cellen.

indstilling af en tynd nederste kant

Vælg en tykkere stregtype og klik på den nederste kant. Dette sætter en tykkere linje som den nederste kant.

indstilling af en tyk linje som en kant

Klik på det andet Standardikon fra venstre i området for sætte alle fire kanter. Klik derefter flere gange på den nederste kant, indtil en hvid linje vises. Dette fjerner den nederste kant.

fjerne nederste kant

Du kan kombinere flere stregtyper og -typografier. Det sidste billede viser, hvordan du sætter en tyk ydre rammer (de tykke sorte linjer), mens eventuelle diagonale linjer inde i cellen ikke bliver ændret (grå linjer).

avanceret eksempel for cellerammer

Related Topics

Definere kanter omkring afsnit