Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Потребителски кантове в клетки

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Можете да поставите множество различни линии в избраните клетки.

  1. Изберете клетка или блок от клетки.
  2. Изберете Форматиране - Клетки.
  3. В диалога изберете раздела Кантове.
  4. Изберете желаните настройки за кантове и натиснете ОК.

Можете да използвате настройките от областта Подреждане на линиите, за да прилагате комбинации от няколко канта.

Избор на клетки

Областта ще изглежда различно в зависимост от избора на клетки.

Избор Област за подреждане на линиите
Една клетка
кантове при една избрана клетка
Клетки в колона
кантове при избрана колона
Клетки в ред
кантове при избран ред
Блок от клетки 2x2 и повече
кантове при избран блок от клетки
Note.png Не може да поставяте кантове на несвързана област

Подразбирани настройки

Щракнете върху някоя от иконите По подразбиране, за да нагласите или възстановите няколко канта.

  • Тънките сиви линии в иконата показват линиите, които ще бъдат възстановени или изтрити.
  • Тъмните линии в иконата показват линиите, които ще бъдат начертани с избрания стил или цвят.
  • Дебелите сиви линии в иконата показват линиите, които няма да бъдат променени.

Примери

Изберете блок от клетки 8x8 и изберете Форматиране - Клетки - Кантове.

ред с икони по подразбиране в раздела Кантове
  • Натиснете най-лявата икона, за да изтриете всички линии. Това изтрива всички външни, вътрешни или диагонални линии.
  • Натиснете втората икона отляво, за да добавите кантове по края и да изтриете всички останали линии.
  • Натискането на най-дясната икона изчертава външните линии без промяна на вътрешните с изключение на диагоналните, които се изтриват.

Можете да продължите, за да видите кои икони кои линии изтриват или начертават.

Дефинирани от потребителя настройки

В областта Потребителско, можете да задавате или изтривате отделни линии чрез щракване върху тях. Мострата показва линиите в три различни състояния.

Многократното щракване върху кант или ъгъл превключва между трите състояния.

Типове линии Изображение Значение
Черна линия
плътна линия за потребителски кант
С черна линия се показват съответните линии от избраните клетки. Когато сте избрали ширина 0,05 пкт, линията се показва като прекъсната. При избор на кант с двойна линия се показва двойна линия.
Сива линия
сива линия за потребителски кант
Сива линия се показва, когато съответните линии от избраните клетки няма да се променят. На това място няма да бъде добавена или изтрита линия.
Бяла линия
бяла линия за потребителски кант
Бяла линия се показва, когато съответните линии на избраните клетки ще бъдат изтрити.

Примери

Изберете клетка и натиснете Форматиране - Клетки - Кантове.

Щракнете върху долния ръб, за да зададете много тънка линия за долния кант. Всички останали линии ще бъдат изтрити от клетката.

поставяне на тънък долен кант

Изберете дебела линия и щракнете на долния ръб. Това изчертава дебела линия на долния кант.

поставяне на дебела линия за кант

Щракнете върху втората от иконите По подразбиране от ляво надясно, за да зададете всичките четири канта. После щракнете неколкократно върху долния ръб, докато се покаже бяла линия. Така ще изтриете долната линия.

изтриване на долния кант

Можете да комбинирате няколко видове и стилове на линия. Последното изображение показва как да поставите дебели външни кантове (дебели черни линии), без да промените линиите по диагонал в клетката (сиви линии).

разширен пример за кантове на клетка

Related Topics

Задаване на кантове за абзаци