Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Slovník synonym

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

K vyhledání synonym a souvisejících slov můžete použít slovník.

  1. Klepněte na slovo, které chcete vyhledat nebo nahradit.
  2. Zvolte Nástroje - Jazyk - Slovník synonym, nebo stiskněte Ctrl+F7.
  3. Klepnutím na položku v seznamu Možnosti zkopírujete související slovo do textového pole "Nahradit za".
  4. Volitelně můžete vyhledat související slova pro položku tím, že na ni poklepete. Položky můžete vybírat také pomocí klávesnice, šipkami nahoru a dolů. Po výběru stiskněte Enter pro nahrazení, nebo mezeru pro vyhledání souvisejících slov.
  5. Klepněte na Nahradit.

Ve výchozím nastavení se pro slovník synonym používá jazyk, ve kterém jev dokumentu vybrané slovo, pokud je slovník pro tento jazyk nainstalován. V záhlaví dialogového okna Slovník synonym se zobrazuje, který jazyk se používá.

Note.png Pro vyhledávání slov v jiném jazyce klepněte na tlačítko Jazyk a vyberte jeden z jazyků, pro které jsou slovníky synonym nainstalovány. Slovníky synonym nemusí být dostupné pro všechny nainstalované jazyky. Jazyky se slovníky synonym lze instalovat z webové stránky Rozšíření.

Pokud je slovník synonym nainstalován pro jazyk daného slova, v místní nabídce slova se objeví podnabídka Synonyma. Výběrem nějakého slova z podnabídky nahradíte původní slovo.

Související témata

Kontrola pravopisu a gramatiky

Dělení slov

Slovník synonym