Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Kaynakça girişi ekle

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Bir kaynakça başvurusu ekler.

Ekle - Dizinler ve Tablolar - Kaynakça Girişi seçeneğini seçin

Girdi

Kaynakça veritabanından

Kaynakça veritabanından bir başvuru ekler.

Belge içeriğinden

Mevcut belgede depolanan kaynakça kayıtlarından bir kaynak ekler. Belgede depolanan bir girdi, kaynakça veritabanında depolanan bir girdiye göre önceliğe sahiptir.

Note.png Kaynakça girdileri olan bir belgeyi kaydettiğinizde, ilgili kayıtlar otomatik olarak belgedeki bir gizli alana kayıt edilir.

Kısa ad

Eklemek istediğiniz kaynakça kaydının kısa adını seçin.

Yazar, Başlık

Eğer mevcutsa, yazar adı ve seçilen kısa adın tam başlığı bu alanda görüntülenir.

Ekle

Belgeye kaynakça kaynağı ekler. Eğer yeni bir kayıt oluşturmuşsanız, kaydı bir girdi olarak da eklemeniz gerekmektedir. Aksi halde, belgeyi kapattığınızda kayıt kaybolur.

Kapat

İletişim ögesini kapatır.

Yeni

Yeni bir kaynaça kaydı oluşturabileceğiniz Kaynakça Girdisi Tanımla iletişim penceresini açar. Bu kayıt sadece belgede depolanır. Bir kaydı kaynakça veritabanına eklemek için, Araçlar - Kaynakça Veritabanı 'nı seçin.

Düzenle

Seçilen kaynakça kaydını düzenleyebileceğiniz Kaynakça Girdisi Tanımla iletişim penceresini açar.

İlgili Konular

Kaynakça girişleri ile çalışmak için öneriler