Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Birkaç Belgeyi İçeren Dizinler

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Birçok belgeyi kapsayan bir dizin oluşturmanın birden fazla yolu vardır:

  • Her bir belge için ayrı dizin oluşturun, dizinleri tek bir belgeye kopyalayıp yapıştırın, ve daha sonra düzenleyin.
  • Her bir dizini seçin, Ekle - Bölüm'i seçin, ve daha sonra dizin için bir isim girin. Ayrı bir belgede, Ekle - Bölüm'ü seçin, Bağlantı'yı seçin, tara butonu (...)'na tıklayın, daha sonra isimlendirilmiş dizin bölümünü bulun ve ekleyin.
  • Ana belge oluşturun, dizine eklemek istediğiniz dosyaları alt belgeler olarak ekleyin, daha sonra Ekle - Dizin ve Tablolar- Dizinler ve Tablolar'ı seçin.

İlgili Konular

İçindekiler Dizini Oluşturmak

Dizin veya İçindekiler Dizini Girdilerini Tanımlamak

Dizinleri ve Tablo İçeriklerini Güncelleme, Düzenleme ve Silme

Bir Dizini veya İçerikler Tablosunu Biçimlendirmek

Dizin ve Tablo Girişlerini Düzenleme veya Silme

Alfabetik Dizinler Oluşturma

Kullanıcı-Tanımlı Dizinler

Kaynakça Oluşturmak