Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Сричкопренасяне

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

По подразбиране LibreOffice премества думите, които не се побират в реда, на следващия ред. Ако желаете, можете да избегнете това, като използвате ръчно или автоматично сричкопренасяне:

Автоматично сричкопренасяне

Автоматичното сричкопренасяне вмъква тирета на местата в абзаца, където са нужни. Тази възможност е достъпна само в абзацни стилове и отделни абзаци.

За да укажете автоматично сричкопренасяне на текста в абзац

 1. Щракнете с десния бутон в абзаца и изберете Абзац.
 2. Отворете раздела Изливане на текст.
 3. В областта Сричкопренасяне отметнете полето Автоматично.
 4. Натиснете бутона OK.

За да укажете автоматично сричкопренасяне на текста в няколко абзаца

Ако желаете да се извършва автоматично сричкопренасяне в повече от един абзац, изполвайте абзацен стил.

Например, разрешете автоматичното сричкопренасяне в абзацния стил "По подразбиране" и приложете стила върху желаните абзаци.

 1. Изберете Форматиране - Стилове и формати и щракнете върху иконата Стилове за абзаци.
 2. Щракнете с десния бутон върху стила, в който желаете да включите сричкопренасянето, и изберете Промяна.
 3. Щракнете върху раздела Изливане на текст.
 4. В областта Сричкопренасяне отметнете полето Автоматично.
 5. Натиснете бутона OK.
 6. Приложете стила върху желаните абзаци.

Ръчно сричкопренасяне

Можете да вмъкнете тире на желаното място в реда или да оставите LibreOffice да потърси думите, части от които трябва да се пренесат, и да ви предложи варианти за пренасяне.

За да извършите ръчно сричкопренасяне на една дума

За да вмъкнете тире бързо, щракнете в съответната дума и натиснете Ctrl+тире (-).

Ако вмъкнете ръчно тире в дума, тя се разделя само в позицията на тирето и не подлежи на допълнително автоматично сричкопренасяне. Думите, съдържащи ръчни тирета, биват разделяни независимо от настройките в раздела Изливане на текст.

За да извършите ръчно сричкопренасяне в избран текст

 1. Изберете текста, в който желаете да извършите сричкопренасяне.
 2. Изберете Инструменти - Език - Сричкопренасяне.

Теми, свързани с показаната

Проверка на правописа и граматика

Синонимен речник

Смяна на подразбирания шаблон

Предотвратяване на сричкопренасянето на специфични думи

Изливане на текст