Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Dizin ve Tablo Girişlerini Düzenlemek veya Silmek

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Dizin girişleri belgenizin içine alanlar olarak eklenmiştir. Belgenizdeki alanları görüntülemek için, Görünüm 'ü seçin ve Alan Gölgeleme 'nin seçili olduğundan emin olun.

  1. İmleci belgenizdeki dizin girişinin hemen önüne yerleştirin.
  2. Düzenle - Dizin Girişi'ni seçin, ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Girişi değiştirmek için, Giriş kutusuna farklı bir metin girin.
  • Girişi silmek için, Sil'e tıklayın.

Belgenizdeki dizin girdileri arasında dolaşmak için, Dizin Girdisini Düzenle penceresinde ileri veya geri oklarına tıklayın.

İlgili Konular

İçindekiler Dizini Oluşturmak

Dizin veya İçindekiler Dizini Girdilerini Tanımlamak

Dizinleri ve Tablo İçeriklerini Güncelleme, Düzenleme ve Silme

Bir Dizini veya İçerikler Tablosunu Biçimlendirmek

Alfabetik Dizinler Oluşturma

Kullanıcı-Tanımlı Dizinler

Kaynakça Oluşturmak

Birkaç Belgeyi İçeren Dizinler