Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Dizin veya İçindekiler Dizini Girdilerini tanımlamak

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Dizin Girişlerini Tanımlamak İçin

  1. Belgenizdeki dizin girişi olarak kullanmak istediğiniz kelime yada kelimelere tıklayın.
  2. Ekle - Dizinler ve Tablolar - Giriş' seçin, ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Dizindeki görünen metni değiştirmek için, Giriş kutusuna istediğiniz metni yazın. Buraya yazdığınız metin belgedeki seçili metni değiştirmez.
  • Belgenizdeki benzer kelimelere bir dizin işareti eklemek için Tüm benzer metinlere uygula'yı seçin.
  • Girdileri özel dizinlere eklemek için, Yeni Kullanıcı tanımlı Dizin simgesine tıklayın, dizi ismini girin, daha sonra Tamam'a tıklayın.

İçindekiler Dizini Girdilerini Tanımlamak

İçindekiler dizini oluşturmak için en iyi yol, içindekiler dizinine eklemek istediğiniz paragraflara, "Başlık 1" gibi, önceden tanımlanmış başlık paragraf biçemleri uygulamaktır.

İçindekiler Dizinine Özel Bir Paragraf Biçemi Kullanmak için

  1. Araçlar - Anahat Numaralandırma'yı seçin ve Numaralandırma sekmesine tıklayın.
  2. İçindekiler dizinine eklemek istediğiniz paragraf biçemini Paragraf Biçemi kutucuğundan seçin.
  3. Seviye listesinde, paragraf biçemi uygulamak istediğiniz hiyerarşik seviyeye tıklayın.
  4. Tamam'a tıklayın. Şimdi belgenizdeki başlıklara biçemi uygulayabilir ve içindekiler dizinine ekleyebilirsiniz.

İlgili Konular

İçindekiler Dizini Oluşturmak

Dizinleri ve Tablo İçeriklerini Güncelleme, Düzenleme ve Silme

Bir Dizini veya İçerikler Tablosunu Biçimlendirmek

Dizin ve Tablo Girişlerini Düzenleme veya Silme

Alfabetik Dizinler Oluşturma

Kullanıcı-Tanımlı Dizinler

Kaynakça Oluşturmak

Birkaç Belgeyi İçeren Dizinler