Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Kaynakça Oluşturmak

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Kaynakça bir belgede kaynak gösterdiğiniz çalışmaların listesidir.

Kaynakçasal Bilgileri Saklamak

LibreOffice kaynakçasal bilgileri bir kaynakça veritabanında veya tekil bir belgede saklar.

Kaynakça Veritabanına Bilgiyi Depolama

 1. Araçlar - Kaynakça Veritabanı'nı seçin.
 2. Ekle - Kayıt'ı seçin.
 3. Kısa isim alanına kaynakça girişi için bir isim girin ve geri kalan kutucuklardaki ek bilgileri doldurun.
 4. Kaynakça Veritabanı penceresini kapatın.

Kaynakçasal bilgiyi Tekil Belgede depolamak

 1. Belgenizde kaynakça girişi eklemek istediğiniz yeri tıklayın.
 2. Ekle - Dizinler ve Tablolar - Kaynakça Girişini seçin.
 3. Belge içeriğindeni seçin ve Yeniye tıklayın.
 4. Kısa ad kutusuna kaynakça girişi için bir ad yazın.
 5. Tür kutusundan kayıt için yayın kaynağı seçin, kalan kutulara ek bilgileri ekleyin.
 6. Tamam'a tıklayın.
 7. Kaynakça Girişi Ekle penceresinde, Ekle, ve sonra Kapat'a tıklayın.
Note.png Kaynakça girdileri olan bir belgeyi kaydettiğinizde, ilgili kayıtlar otomatik olarak belgedeki bir gizli alana kayıt edilir.

Kaynakça Veritabanından Kaynakça Girişlerini Ekleme

 1. Belgenizde kaynakça girişi eklemek istediğiniz yeri tıklayın.
 2. Ekle - Dizinler ve Tablolar - Kaynakça Girişini seçin.
 1. Kaynakça veritabanındanı seçin.
 2. Kısa ad kutusundan eklemek istediğiniz kaynakça girişinin adını seçin.
 3. Ekleye ve sonra Tamama tıklayın.

Related Topics

Kaynakça Veritabanı

İçindekiler Dizini Oluşturmak

Dizin veya İçindekiler Dizini Girdilerini Tanımlamak

Dizinleri ve Tablo İçeriklerini Güncelleme, Düzenleme ve Silme

Bir Dizini veya İçerikler Tablosunu Biçimlendirmek

Dizin ve Tablo Girişlerini Düzenleme veya Silme

Alfabetik Dizinler Oluşturma

Kullanıcı-Tanımlı Dizinler

Birkaç Belgeyi İçeren Dizinler

Bazı dışsal araçlar LibreOffice ile etkileşim kurabilirler. Bir örnek olarak Bibus'tan bahsedebiliriz.