Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Skapa en litteraturförteckning

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

En litteraturförteckning är en lista över arbeten som du använder som referenser i ett dokument.

Lagra litteraturinformation

I LibreOffice lagras litteraturinformation i en litteraturdatabas eller i ett enskilt dokument.

Så här lagrar du information i en litteraturdatabas

 1. Välj Verktyg - Litteraturdatabas
 2. Välj Infoga - Datapost.
 3. Skriv in ett namn för litteraturposten i rutan Kort beteckning , och lägg sedan till ytterligare information i de övriga rutorna.
 4. Stäng fönstret Litteraturdatabas.

Så här lagrar du litteraturinformation i ett enskilt dokument

 1. Klicka i dokumentet där du vill lägga till litteraturförteckningsposten.
 2. Välj Infoga - Förteckningar - Litteraturförteckningspost.
 3. Markera Från dokumentinnehåll och klicka på Ny.
 4. Skriv ett namn för litteraturposten i rutan Kort beteckning .
 5. Markera postens publiceringskälla i rutan Typ , och lägg sedan till ytterligare information i de övriga rutorna.
 6. Klicka på OK.
 7. Klicka på Infoga och sedan på Stäng i dialogrutan Infoga post i litteraturförteckning .
Note.png När du sparar ett dokument som innehåller litteraturposter så sparas automatiskt tillhörande data i ett dolt fält i dokumentet.

Infoga litteraturposter från litteraturdatabasen

 1. Klicka i dokumentet där du vill lägga till litteraturförteckningsposten.
 2. Välj Infoga - Förteckningar - Litteraturförteckningspost.
 1. Markera Från litteraturdatabas.
 2. Markera namnet på den litteraturpost som du vill infoga i rutan Kort beteckning .
 3. Klicka på Infoga och sedan på Stäng.

Related Topics

Litteraturdatabas

Skapa innehållsförteckningar

Definiera förteckningsposter

Uppdatera redigera och ta bort förteckningar

Formatera en förteckning

Redigera eller radera förteckningspost

Skapa sakregister

Användardefinierade förteckningar

Förteckningar över flera dokument

Det finns externa verktyg som kan användas med LibreOffice, till exempel Bibus.