Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Tworzenie bibliografii

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Bibliografia jest listą prac, do których odwołuje się tekst dokumentu.

Przechowywanie informacji bibliograficznych

LibreOffice przechowuje informacje bibliograficzne w bibliograficznej bazie danych lub w odrębnym dokumencie.

Zapisywanie informacji bibliograficznych w bibliograficznej bazie danych

 1. Wybierz Narzędzia - Bibliograficzna baza danych
 2. Wybierz Wstaw - Rekord.
 3. W polu Nazwa krótka wprowadź nazwę wpisu bibliograficznego, a następnie wprowadź odpowiednie informacje w pozostałych polach.
 4. Zamknij okno Bibliograficzna baza danych.

Zapisywanie informacji bibliograficznych w odrębnym dokumencie

 1. Kliknij dokument w miejscu, gdzie ma zostać dodany wpis bibliograficzny.
 2. Wybierz Wstaw - Indeksy i spisy - Wpis bibliograficzny.
 3. Zaznacz pole wyboru Na podstawie zawartości dokumentu, a następnie kliknij przycisk Nowy.
 4. W polu Nazwa krótka wprowadź nazwę wpisu bibliograficznego.
 5. W polu Typ wybierz źródło publikacji dla rekordu, a następnie wprowadź dodatkowe informacje w pozostałych polach.
 6. Kliknij OK.
 7. W oknie dialogowym Wstaw pozycję bibliograficzną kliknij polecenie Wstaw i polecenie Zamknij.
Note.png Podczas zapisywania dokumentu zawierającego wpisy bibliograficzne odpowiadające im rekordy są automatycznie zapisywane w ukrytym polu znajdującym się w dokumencie.

Wstawianie wpisów bibliograficznych z bibliograficznej bazy danych

 1. Kliknij dokument w miejscu, gdzie ma zostać dodany wpis bibliograficzny.
 2. Wybierz Wstaw - Indeksy i spisy - Wpis bibliograficzny.
 1. Zaznacz pole wyboru Z bibliograficznej bazy danych.
 2. Wybierz nazwę wpisu bibliograficznego, która ma zostać umieszczona w polu Krótka nazwa.
 3. Kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Related Topics

Bibliograficzna baza danych

Tworzenie spisu treści

Definiowanie wpisów indeksu lub spisu treści

Aktualizacja, edycja i usuwanie indeksów i spisów treści

Formatowanie indeksu lub spisu treści

Edycja i usuwanie wpisów indeksów i spisów treści

Tworzenie indeksu alfabetycznego

Indeksy definiowane przez użytkownika

Indeksy obejmujące kilka dokumentów

Istnieją narzędzia zewnętrzne, które mogą wchodzić w interakcję z LibreOffice. Należy do nich np. Bibus.