Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Een literatuurlijsten maken

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Een literatuurlijst is een lijst met werken waarnaar u in een document verwijst.

Bibliografische gegevens opslaan

LibreOffice slaat bibliografische gegevens op in een literatuurdatabase, of in een apart document.

Zo kunt u gegevens in de literatuurlijstdatabase opslaan:

 1. Kies Extra - Literatuurlijstdatabase
 2. Kies Invoegen - Record.
 3. Typ in het vak Beknopte aanduiding een naam voor het literatuurlijstitem, en voeg dan in de resterende vakken aanvullende informatie toe aan de record.
 4. Sluit het venster Literatuurlijstdatabase.

Zo kunt u bibliografische gegevens in een apart document opslaan:

 1. Klik in uw document op de plaats waar u het item voor de literatuurlijst wilt invoegen.
 2. Kies Invoegen - Inhoudsopgave en registers - Item literatuurlijst.
 3. Selecteer Uit documentinhoud en klik op Nieuw.
 4. Typ een naam voor het literatuurlijstitem in het vak Beknopte aanduiding.
 5. Selecteer de bron voor de publicatie voor de record in het vak Type en voeg dan aanvullende informatie in de resterende vakken in.
 6. Klik op OK.
 7. In het dialoogvenster Item voor literatuurlijst invoegen klikt u op Invoegen en dan op Sluiten.
Note.png Wanneer u een document opslaat dat literatuurlijstitems bevat, worden de bijbehorende records automatisch in een verborgen veld in het document opgeslagen.

Literatuurlijstitems uit de literatuurlijstdatabase invoegen

 1. Klik in uw document op de plaats waar u het item voor de literatuurlijst wilt invoegen.
 2. Kies Invoegen - Inhoudsopgave en registers - Item literatuurlijst.
 1. Selecteer Uit literatuurdatabase.
 2. Selecteer in het vak Beknopte aanduiding de naam van het literatuurlijstitem dat u wilt invoegen.
 3. Klik op Invoegen en vervolgens op Sluiten.

Related Topics

Literatuurdatabase

Een inhoudsopgave maken

Items in index of inhoudsopgave definiëren

Indices en inhoudsopgaven bijwerken, bewerken en verwijderen

Een index of inhoudsopgave opmaken

Items in index of inhoudsopgave bewerken of verwijderen

Trefwoordenregisters maken

Gebruikergedefinieerde indices

Indices over meerdere documenten

Er bestaan enkele externe hulpmiddelen die kunnen samenwerken met LibreOffice. Eén voorbeeld is Bibus.